Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Ski Classics

Yl­läs-Le­vi päättää Ski Clas­sics -sarjan ensi talvena - sar­jas­sa on yksi vä­li­ai­ka­kil­pai­lu­kin

24.06.2021 19:03
Tilaajille

"Me­nes­tys auttaa ky­syn­tään" – Ari Luusua kes­kus­te­li jat­ko­pes­tis­tä liki kaik­kien tallien kanssa ja päätyi uuteen ruot­sa­lais­tii­miin: "On tämä mer­kit­tä­vä so­pi­mus"

03.06.2021 19:30 2
Tilaajille

Ari Luusuan sy­ke­mit­ta­riin kertyy vuo­des­sa enemmän ki­lo­met­re­jä kuin hänen au­toon­sa – viime vuonna niitä tuli noin 15 000

17.04.2021 06:30 3
Tilaajille

Ski Clas­sics sarja ku­tis­tuu edel­leen - kausi päättyy 100 km:n Åref­jälls­lop­pe­tiin

17.03.2021 13:41
Tilaajille

Marit Björ­ge­nin kausi ei jatku – miettii vielä, kil­pai­lee­ko ensi kau­del­la

16.03.2021 16:59
Tilaajille

Yl­läs-Le­vi siir­ret­tiin Ruot­siin - "Tämä on paras rat­kai­su tarjota tur­val­li­nen lop­pu­kau­si"

12.03.2021 17:39 3
Tilaajille

”Ar­vos­tan tämän urani yk­kös­saa­vu­tuk­sek­si” – Vii­den­nek­si si­joit­tu­nut Ari Luusua sivakoi Va­sa­lop­pe­tis­sa har­vi­nais­ta herkkua

08.03.2021 09:18
Tilaajille

Ari Luusua ko­meas­ti viides en­nä­tys­no­peas­sa Va­sa­lop­pe­tis­sa

07.03.2021 13:14 1
Tilaajille

Päätös Yl­läs-Le­vi hiihdon to­teu­tuk­ses­ta tulee 10.3.

17.02.2021 17:30
Tilaajille

Heli Heis­ka­nen 17. Ji­zerskás­sa – Emil Persson ja Lina Korsg­ren si­va­koi­vat voit­toi­hin Tshe­kis­sä

14.02.2021 16:13
Tilaajille

Ari Luusua uupui Mar­cia­lon­gan lop­pu­nou­suun

31.01.2021 19:42
Tilaajille

Jal­kan­sa pa­lel­lut­ta­nut Ari Luusua sin­nit­te­li isoilla mo­noil­la 10:n­nek­si Ski Clas­sic­sis­sa

24.01.2021 17:58
Tilaajille

Ari Luusua 10. pak­kas­hiih­dos­sa – "Tämä on kovaa leik­kiä"

16.01.2021 16:33
Tilaajille

Heli Heis­ka­nen tä­hyi­lee kuuden jouk­koon Ski Clas­sic­sis­sa

12.01.2021 20:21
Tilaajille

"Eihän tämä hyvältä näytä" - Ari Luusua on kes­kit­ty­nyt ki­lo­met­rien nie­le­mi­seen, kun Ski Clas­sics -kauden aloit­ta­mi­nen on epä­var­maa

10.12.2020 18:22
Tilaajille

Korona tyrk­kä­si Ski Clas­sics -kauden alun tam­mi­kuul­le - Yl­läs-Le­vi -hiihto pysyy fi­naa­lin paik­ka­na

05.11.2020 15:25
Tilaajille

Vaa­sa-hiih­to maa­lis­kuus­sa vain elii­til­le

05.11.2020 11:10
Tilaajille

Heli Heis­ka­nen lykki toiseen tsek­ki­tal­liin

14.09.2020 17:07
Tilaajille

Yl­läs-Le­vi päättää Ski Clas­sic­sin ensi vuonna

04.05.2020 17:16
Tilaajille

Sauvan kat­kea­mi­nen pudotti Ari Luusuan

01.03.2020 18:45
Tilaajille