Seurakunnat

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kit­ti­län seu­ra­kun­nan

20.10.2020 09:34 0
Tilaajille
Riikka Reina saarnasi tyhjässä kirkossa ja piti hautajaiset ilman muistotilaisuutta – Koronavirus mullisti kirkon toimintatavat yhdessä yössä

Riikka Reina saar­na­si tyh­jäs­sä kir­kos­sa ja piti hau­ta­jai­set ilman muis­to­ti­lai­suut­ta – Ko­ro­na­vi­rus mul­lis­ti kirkon toi­min­ta­ta­vat yhdessä yössä

28.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Kirkollisissa toimituksissa voi jatkossa olla paikalla enintään 10 ihmistä ja haudalla siunaamista suositaan – kirkko siirtyy lähettämään jumalanpalvelukset suoratoistona netissä

Kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa voi jat­kos­sa olla pai­kal­la enin­tään 10 ihmistä ja hau­dal­la siu­naa­mis­ta suo­si­taan – kirkko siirtyy lä­het­tä­mään ju­ma­lan­pal­ve­luk­set suo­ra­tois­to­na netissä

16.03.2020 22:18 0
Tilaajille
Kirkonkellot soivat raskaan rauhan muistoksi – Lapissa useita muistojuhlia

Kir­kon­kel­lot soivat raskaan rauhan muis­tok­si – Lapissa useita muis­to­juh­lia

12.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Pari paria vihille karkauspäivänä - helmikuun erikoispäivinä naimisiin intouduttiin Kemin maistraatissa ja Tornion seurakunnassa

Pari paria vihille kar­kaus­päi­vä­nä - hel­mi­kuun eri­kois­päi­vi­nä nai­mi­siin in­tou­dut­tiin Kemin maist­raa­tis­sa ja Tornion seu­ra­kun­nas­sa

28.02.2020 11:08 0
Suosittu jouluperinne aiheuttaa myös paljon jätettä – Lapin hautausmailta kerätään keväisin kuutioittain haudoille tuotuja kynttilöitä

Suo­sit­tu jou­lu­pe­rin­ne ai­heut­taa myös paljon jätettä – Lapin hau­taus­mail­ta ke­rä­tään ke­väi­sin kuu­tioit­tain hau­doil­le tuotuja kynt­ti­löi­tä

22.12.2019 11:00 0
Tilaajille