Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kit­ti­län seu­ra­kun­nan

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo seurueineen tekee piispantarkastuksen Kittilän seurakuntaan 23.–25. lokakuuta.

Piispantarkastuksessa Keskitalo tapaa seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia sekä tutustuu seurakunnan toimintaan ja alueen palveluihin. Piispa tapaa myös Kittilän kunnan edustajia, vierailee koululla sekä tapaa Kittilän kaivoksen edustajia sekä Levin alueen matkailuyrittäjiä.