Rikollisjärjestöt
Lännen Median tiedot: Espoon henkirikoksen teetti rikollisjärjestö Helvetin Enkelit – Ampumisesta vangitut ja uhri saman jengin jäseniä

Lännen Median tiedot: Espoon hen­ki­ri­kok­sen teetti ri­kol­lis­jär­jes­tö Hel­ve­tin Enkelit – Am­pu­mi­ses­ta van­gi­tut ja uhri saman jengin jäseniä

29.10.2020 06:00
Oikeus lykkäsi rikollisjengi United Brotherhoodin laajan rikosvyyhdin käsittelyä koronaepidemian takia – uusi yritys kesäkuun alussa

Oikeus lykkäsi ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hoo­din laajan ri­kos­vyyh­din kä­sit­te­lyä ko­ro­na­epi­de­mian takia – uusi yritys ke­sä­kuun alussa

31.03.2020 09:45
Syyte: Yksi rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajista yllytti jengiläiset hakkaamaan vanginvartijan viime kesänä – Jo 12 vartijaa pahoinpidelty Suomessa

Syyte: Yksi ri­kol­lis­jär­jes­tö United Brot­her­hoo­din joh­ta­jis­ta yllytti jen­gi­läi­set hak­kaa­maan van­gin­var­ti­jan viime kesänä – Jo 12 var­ti­jaa pa­hoin­pi­del­ty Suo­mes­sa

30.03.2020 19:00
Koronavirus siirtää rikollisjengi United Brotherhoodin lakkauttamisasian oikeuskäsittelyä

Ko­ro­na­vi­rus siirtää ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hoo­din lak­kaut­ta­mis­asian oi­keus­kä­sit­te­lyä

27.03.2020 12:07
Poliisi tutkii jälleen uutta vanginvartijaan kohdistunutta pahoinpitelyä, väkivallanteoissa jo yhteensä 12 uhria – "Jengikytkökset ovat vielä epäselviä"

Poliisi tutkii jälleen uutta van­gin­var­ti­jaan koh­dis­tu­nut­ta pa­hoin­pi­te­lyä, vä­ki­val­lan­teois­sa jo yh­teen­sä 12 uhria – "Jen­gi­kyt­kök­set ovat vielä epä­sel­viä"

04.03.2020 12:10
Tilaajille
Poliisihallitus: toimintakiellossa olevalta rikollisjärjestöltä kielletty myös jengitatuoinnit – Voiko oikeus määrätä kuvan poistettavaksi?

Po­lii­si­hal­li­tus: toi­min­ta­kiel­los­sa ole­val­ta ri­kol­lis­jär­jes­töl­tä kiel­let­ty myös jen­gi­ta­tuoin­nit – Voiko oikeus määrätä kuvan pois­tet­ta­vak­si?

18.02.2020 19:00
Tilaajille
Vaimon kysymys pysäytti rikollisjengi Cannonballin entisen kakkosmiehen Mika "Immu" Ilménin kostoaikeet – "Eräs liikemies on luvannut päästäni palkkion"

Vaimon kysymys py­säyt­ti ri­kol­lis­jen­gi Can­non­bal­lin entisen kak­kos­mie­hen Mika "Immu" Ilménin kos­to­ai­keet – "Eräs lii­ke­mies on lu­van­nut pääs­tä­ni palk­kion"

15.02.2020 08:00
Tilaajille
Laaja UB-vyyhti siirtyy syyttäjälle – Krp: jengipomo kauppasi 30 kiloa amfetamiinia, piti hallussaan 60 asetta ja kääri rikoshyötynä puoli miljoonaa

Laaja UB-vyyh­ti siirtyy syyt­tä­jäl­le – Krp: jen­gi­po­mo kaup­pa­si 30 kiloa am­fe­ta­mii­nia, piti hal­lus­saan 60 asetta ja kääri ri­kos­hyö­ty­nä puoli mil­joo­naa

20.01.2020 15:14
Tilaajille
Oikeus päättää United Brotherhoodin toimintakiellosta tammikuun lopulla – UB yritti estää lakkauttamiskäsittelyn, järjestölle näyttötaakka lopettamisväitteistä

Oikeus päättää United Brot­her­hoo­din toi­min­ta­kiel­los­ta tam­mi­kuun lopulla – UB yritti estää lak­kaut­ta­mis­kä­sit­te­lyn, jär­jes­töl­le näyt­tö­taak­ka lo­pet­ta­mis­väit­teis­tä

08.01.2020 09:27
Tilaajille
Oikeus alkaa puida United Brotherhoodin lakkauttamista – Lakkautus olisi merkittävä rikosjengien vastainen ennakkopäätös, jonka UB yrittää estää lopettamisilmoituksellaan

Oikeus alkaa puida United Brot­her­hoo­din lak­kaut­ta­mis­ta – Lak­kau­tus olisi mer­kit­tä­vä ri­kos­jen­gien vas­tai­nen en­nak­ko­pää­tös, jonka UB yrittää estää lo­pet­ta­mis­il­moi­tuk­sel­laan

08.01.2020 06:00
Tilaajille
Syyttäjä: Rikollisjengi UB:n lakkauttamista ajetaan, vaikka jengi ilmoitti itse lopettavansa toimintansa – "Odotimmekin, että he pyrkivät estämään ennakkopäätöksen"

Syyt­tä­jä: Ri­kol­lis­jen­gi UB:n lak­kaut­ta­mis­ta aje­taan, vaikka jengi il­moit­ti itse lo­pet­ta­van­sa toi­min­tan­sa – "O­do­tim­me­kin, että he pyr­ki­vät es­tä­mään en­nak­ko­pää­tök­sen"

06.01.2020 15:03
Analyysi: United Brotherhoodin ilmoituksen ajoitus oli tuskin sattumaa – Voiko oikeus lakkauttaa toiminnan, jota ei ole?

Ana­lyy­si: United Brot­her­hoo­din il­moi­tuk­sen ajoitus oli tuskin sat­tu­maa – Voiko oikeus lak­kaut­taa toi­min­nan, jota ei ole?

06.01.2020 12:40
Tilaajille
HS ja MTV: Viranomaisten Suomen vahingollisimpana rikollisjenginä pitämä United Brotherhood lopettaa toimintansa

HS ja MTV: Vi­ran­omais­ten Suomen va­hin­gol­li­sim­pa­na ri­kol­lis­jen­gi­nä pitämä United Brot­her­hood lo­pet­taa toi­min­tan­sa

06.01.2020 10:06
"Olisi naiivia ajatella, etteivät viranomaiset jatka toiseen kohteeseen" – Liivijengit yhdistivät voimansa estääkseen viranomaisia kaatamasta UB-jengiä

"Olisi naiivia aja­tel­la, ett­ei­vät vi­ran­omai­set jatka toiseen koh­tee­seen" – Lii­vi­jen­git yh­dis­ti­vät voi­man­sa es­tääk­seen vi­ran­omai­sia kaa­ta­mas­ta UB-jen­giä

03.01.2020 19:00
Tilaajille
Näkökulma: Miksi kirjoitamme rikollisjengien väkivallasta? – Siksi, että laaja tietoisuus ongelmista lisää puuttumisherkkyyttä

Nä­kö­kul­ma: Miksi kir­joi­tam­me ri­kol­lis­jen­gien vä­ki­val­las­ta? – Siksi, että laaja tie­toi­suus on­gel­mis­ta lisää puut­tu­mis­herk­kyyt­tä

27.09.2019 21:08
Rikollisjärjestö United Brotherhood sai lisäaikaa vastata kieltovaatimukseen – Syyttäjä vastustaa käräjäoikeuden antaman lisäajan pituutta

Ri­kol­lis­jär­jes­tö United Brot­her­hood sai li­sä­ai­kaa vastata kiel­to­vaa­ti­muk­seen – Syyt­tä­jä vas­tus­taa kä­rä­jä­oi­keu­den antaman li­sä­ajan pi­tuut­ta

26.09.2019 18:13
Viranomaiset tahtovat United Brotherhood -jengin toimintakieltoon nopeutetusti — LM:n tiedot: UB:n johto suunnitellut siirtymistä Helvetin Enkelien yhteyteen

Vi­ran­omai­set tah­to­vat United Brot­her­hood -jengin toi­min­ta­kiel­toon no­peu­te­tus­ti — LM:n tiedot: UB:n johto suun­ni­tel­lut siir­ty­mis­tä Hel­ve­tin En­ke­lien yh­tey­teen

17.09.2019 07:30