Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rautatieasema
Kemin rautatieasemalle on suunnitteilla alikulkukäytävä turvallisuuden parantamiseksi – Väylävirasto pystyisi toteuttamaan investoinnin nopealla aikataululla

Kemin rau­ta­tie­ase­mal­le on suun­nit­teil­la ali­kul­ku­käy­tä­vä tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si – Väy­lä­vi­ras­to pys­tyi­si to­teut­ta­maan in­ves­toin­nin no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

10.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Laiturinäytöt toimivat taas – rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän häiriö korjattu

Lai­tu­ri­näy­töt toi­mi­vat taas – rau­ta­tei­den mat­kus­ta­ja­in­for­maa­tio­jär­jes­tel­män häiriö kor­jat­tu

20.07.2022 19:35
Pysäköijät haluaisivat maksaa rahalla tai kortilla Kemin ja Rovaniemen rautatieasemilla, mutta se ei onnistu –  automaatteja rikotaan ja ryöstetään

Py­sä­köi­jät ha­luai­si­vat maksaa rahalla tai kor­til­la Kemin ja Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mil­la, mutta se ei onnistu – au­to­maat­te­ja ri­ko­taan ja ryös­te­tään

21.12.2020 09:04 3
Tilaajille
Suomen vilkkaimmalla paikalla on synnytty ja kuoltu – Täällä myös palkittu valtiomies jännitti ensitreffejään tulevan vaimonsa kanssa

Suomen vilk­kaim­mal­la pai­kal­la on syn­nyt­ty ja kuoltu – Täällä myös pal­kit­tu val­tio­mies jän­nit­ti en­si­tref­fe­jään tulevan vai­mon­sa kanssa

21.09.2019 07:00
Tilaajille