Pilkkiminen
Avi otti kantaa Kemin SM-pilkkien tapahtumiin, jossa kaloja ei tainnutettu: Eläinsuojelulakia on noudatettava, vaikka sitä ei erikseen kilpailusäännöissä mainita

Avi otti kantaa Kemin SM-pilk­kien ta­pah­tu­miin, jossa kaloja ei tain­nu­tet­tu: Eläin­suo­je­lu­la­kia on nou­da­tet­ta­va, vaikka sitä ei erik­seen kil­pai­lu­sään­nöis­sä mainita

31.01.2020 14:04 0
Tilaajille
Mateen pyynti alkaa taas – pohjoisessa paras pyyntiaika kestää helmikuun loppuun

Mateen pyynti alkaa taas – poh­joi­ses­sa paras pyyn­ti­ai­ka kestää hel­mi­kuun loppuun

23.01.2020 10:37 0
Tilaajille
Tornionjoessa erikoinen jäätilanne: Vaaralliset jääkasat voivat tuoda hankaluuksia kelkkailijoille talvella

Tor­nion­joes­sa eri­koi­nen jää­ti­lan­ne: Vaa­ral­li­set jää­ka­sat voivat tuoda han­ka­luuk­sia kelk­kai­li­joil­le tal­vel­la

06.11.2019 15:11 0
Tilaajille
Pienenpieniä rautuja pilkkimässä

Pie­nen­pie­niä rautuja pilk­ki­mäs­sä

13.04.2019 18:28 0