Pikatesti

Sallan pi­ka­tes­til­lä todettu ko­ro­na­tar­tun­ta osoit­tau­tui vää­räk­si – ka­ran­tee­nit pu­re­taan

04.02.2021 13:01
Tilaajille

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille

Salla otti käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit – kuntaan on tehty ko­ro­na­tur­val­li­sen mat­kai­lun suun­ni­tel­ma

27.11.2020 10:25
Tilaajille

Län­si-Poh­jan asuk­kail­la ei ole todettu koronaa puo­leen­tois­ta kuu­kau­teen – Tas­ki­la: "Nyt täytyy kiittää asuk­kai­ta oh­jei­den muis­ta­mi­ses­ta"

28.09.2020 16:45
Tilaajille

Ko­ro­na­pi­ka­tes­teil­lä on isot mark­ki­nat maail­mal­la– ou­lu­lai­sen Jot Au­to­ma­tio­nin val­mis­ta­mil­le pi­ka­tes­tien ko­koon­pa­no­lait­teil­le on hyvin ky­syn­tää

02.05.2020 11:00
Tilaajille