Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Palohälytys
Ravintolan pizzauuni savutti sisään keskellä yötä Rovaniemellä – naapuriravintola hälytti pelastuslaitoksen paikalle

Ra­vin­to­lan piz­za­uu­ni savutti sisään kes­kel­lä yötä Ro­va­nie­mel­lä – naa­pu­ri­ra­vin­to­la hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le

22.07.2023 09:38
Tilaajille
Ravintola Venetsian pizzauuni savutti sisään Rovaniemellä

Ra­vin­to­la Ve­net­sian piz­za­uu­ni savutti sisään Ro­va­nie­mel­lä

05.07.2023 08:43
Tilaajille
Käryävät makkarat aiheuttivat palohälytyksen Tervolassa

Kä­ryä­vät mak­ka­rat ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ter­vo­las­sa

06.03.2023 08:41
Tilaajille
Pellettikattila savusi lomakeskuksessa Posiolla, ei ehtinyt edetä paloksi

Pel­let­ti­kat­ti­la savusi lo­ma­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la, ei ehtinyt edetä paloksi

09.11.2021 15:01
Tilaajille
Rasvakattila syttyi palamaan hellalla Torniossa – talossa olleet kaksi henkilöä altistuivat savulle

Ras­va­kat­ti­la syttyi pa­la­maan hel­lal­la Tor­nios­sa – talossa olleet kaksi hen­ki­löä al­tis­tui­vat savulle

11.07.2020 19:44

Pe­las­tus­lai­tos sai ai­heet­to­man hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

13.06.2020 12:20
Terassin portaat leimahtivat liekkeihin Torniossa – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Te­ras­sin portaat lei­mah­ti­vat liek­kei­hin Tor­nios­sa – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.05.2020 13:44

Tupakan kipinä tarttui takkiin ja muo­dos­ti savua asunnon etei­seen

13.12.2019 08:08

Va­lai­si­men ku­ris­tin kärähti pal­ve­lu­ko­dis­sa Si­mos­sa, tu­li­pa­loa ei syt­ty­nyt

13.10.2019 10:47
Tilaajille
Rovaniemeläisen hotellin käytävällä havaittiin käryä –paloa ei kuitenkaan ollut, ja asiakkaat saivat nukkua yönsä rauhassa

Ro­va­nie­me­läi­sen ho­tel­lin käy­tä­väl­lä ha­vait­tiin käryä –paloa ei kui­ten­kaan ollut, ja asiak­kaat saivat nukkua yönsä rau­has­sa

12.10.2019 09:42
Tilaajille
Valaisimen kuristimen kärähdys hälytti palokunnan Sodankylän terveyskeskukseen – savu- ja hajuhaitta vaikuttaa akuutin ja kiireettömän vastaanoton toimintaan

Va­lai­si­men ku­ris­ti­men kä­räh­dys hälytti pa­lo­kun­nan So­dan­ky­län ter­veys­kes­kuk­seen – savu- ja ha­ju­hait­ta vai­kut­taa akuutin ja kii­reet­tö­män vas­taan­oton toi­min­taan

30.09.2019 10:29
Palokunnan harjoituksien savu aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Ylitorniolla

Pa­lo­kun­nan har­joi­tuk­sien savu ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Yli­tor­niol­la

22.09.2019 10:43