Päivän leffapoiminnat
Televisiossa tänään – keski-iän hankaluuksille ja perhe-elämälle on hyvä hykerrellä kotisohvalla

Te­le­vi­sios­sa tänään – kes­ki-iän han­ka­luuk­sil­le ja per­he-elä­mäl­le on hyvä hy­ker­rel­lä ko­ti­soh­val­la

09.02.2021 16:10
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Elämältä putoaa pohja tallintuoksuisessa tositarinassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elä­mäl­tä putoaa pohja tal­lin­tuok­sui­ses­sa to­si­ta­ri­nas­sa

31.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Isä ja poika jättipottia noutamassa pokerinaamaisessa draamakomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Isä ja poika jät­ti­pot­tia nou­ta­mas­sa po­ke­ri­naa­mai­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa

30.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Hukkaan menivät hyvät maskit – Tim Burtonin tieteisseikkailu tuntuu jo vanhalta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Hukkaan menivät hyvät maskit – Tim Bur­to­nin tie­teis­seik­kai­lu tuntuu jo van­hal­ta

25.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Turpiin vaan ja epäonnea – kulttielokuvassa mieskaksikko purkaa pahaa oloaan taisteluklubilla

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Turpiin vaan ja epä­on­nea – kult­ti­elo­ku­vas­sa mies­kak­sik­ko purkaa pahaa oloaan tais­te­lu­klu­bil­la

24.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Teipattu takki, säröinen sydän – vapaasti liikkuva elokuva tavoittaa musiikin syvimmän olemuksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tei­pat­tu takki, sä­röi­nen sydän – va­paas­ti liik­ku­va elokuva ta­voit­taa mu­sii­kin sy­vim­män ole­muk­sen

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Jatkaako Simonin sydän sykettään? Ranskalaisdraamassa vanhemmat joutuvat kovan paikan eteen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jat­kaa­ko Simonin sydän sy­ket­tään? Rans­ka­lais­draa­mas­sa van­hem­mat jou­tu­vat kovan paikan eteen

22.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

21.01.2021 07:00
Viruspaniikki iskee vuosikymmenten takaa: jännitysdraamassa apinasta karannut pöpö kaataa amerikkalaisia

Vi­rus­pa­niik­ki iskee vuo­si­kym­men­ten takaa: jän­ni­tys­draa­mas­sa api­nas­ta ka­ran­nut pöpö kaataa ame­rik­ka­lai­sia

18.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Karkkivärit palasivat Batmaniin mutta samalla menetettiin särmää

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kark­ki­vä­rit pa­la­si­vat Bat­ma­niin mutta samalla me­ne­tet­tiin särmää

17.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Muisti palailee tipoittain turhan totisessa jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Muisti pa­lai­lee ti­poit­tain turhan to­ti­ses­sa jän­nä­ris­sä

16.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Odotusten raskas taakka pojalla kannettavanaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Odo­tus­ten raskas taakka pojalla kan­net­ta­va­naan

13.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Revolverisankari palasi satulaan kostotarinassa, joka antoi lännenelokuvalle muulinpotkun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Re­vol­ve­ri­san­ka­ri palasi sa­tu­laan kos­to­ta­ri­nas­sa, joka antoi län­nen­elo­ku­val­le muu­lin­pot­kun

12.01.2021 07:00 2
Päivän leffapoiminnat: Noutajan työkeikka keskeytyy ja ikiaikainen myytti saa tyylikkään päivityksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nou­ta­jan työ­keik­ka kes­key­tyy ja iki­ai­kai­nen myytti saa tyy­lik­kään päi­vi­tyk­sen

07.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Tragikomediassa isä ja poika saavat kylmän vastaanoton kainuulaisessa pikkukylässä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tra­gi­ko­me­dias­sa isä ja poika saavat kylmän vas­taan­oton kai­nuu­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä

06.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Loppiaisaatto kuuluu Pellonpäälle ja Kaurismäen veljeksille

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lop­piais­aat­to kuuluu Pel­lon­pääl­le ja Kau­ris­mäen vel­jek­sil­le

05.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Kylmät tuulet puhaltavat Britanniassa takakireässä avioliittotragediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kylmät tuulet pu­hal­ta­vat Bri­tan­nias­sa ta­ka­ki­reäs­sä avio­liit­to­tra­ge­dias­sa

30.12.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Viron pojat pääsevät länteen komediassa, jossa huumori kukkii kirjavana

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Viron pojat pää­se­vät länteen ko­me­dias­sa, jossa huumori kukkii kir­ja­va­na

29.12.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Elämä jatkuu järkytyksen jälkeen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elämä jatkuu jär­ky­tyk­sen jälkeen

09.12.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Ihastuminen on helppo homma ja siitä voi tulla riippuvaiseksi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ihas­tu­mi­nen on helppo homma ja siitä voi tulla riip­pu­vai­sek­si

08.12.2020 07:00