Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Päivän leffapoiminnat
Betoniin on paha juurtua – Kati Outinen debytoi Tapio Suomisen sukupolvikuvauksessa 1980-luvun alussa

Be­to­niin on paha juurtua – Kati Outinen debytoi Tapio Suo­mi­sen su­ku­pol­vi­ku­vauk­ses­sa 1980-lu­vun alussa

02.11.2021 16:00
Tilaajille
Hypnotisoitu mies teki ryöstön ja antoi pohjan keskiviikkoillan psykologiselle jännärille

Hyp­no­ti­soi­tu mies teki ryöstön ja antoi pohjan kes­ki­viik­ko­il­lan psy­ko­lo­gi­sel­le jän­nä­ril­le

25.08.2021 16:00
Tilaajille
Jotkut ovat nostalgisempia – miten ihmeessä Viu-hah hah-taja ja muu vanha Spede on toisille parasta edelleen?

Jotkut ovat nos­tal­gi­sem­pia – miten ih­mees­sä Viu-hah hah-ta­ja ja muu vanha Spede on toi­sil­le parasta edel­leen?

13.07.2021 16:00
Tilaajille
Komedia kokosi Monty Pythonin – maanantai-iltana televisiossa haukkuu myös Robin Williams

Komedia kokosi Monty Pyt­ho­nin – maa­nan­tai-il­ta­na te­le­vi­sios­sa haukkuu myös Robin Wil­liams

12.07.2021 16:00
Tilaajille
Samuel L. Jackson etsii orjuutettuja juuriaan neliosaisessa dokumentissa

Samuel L. Jackson etsii or­juu­tet­tu­ja juu­riaan ne­li­osai­ses­sa do­ku­men­tis­sa

01.06.2021 16:53
Tilaajille
Perjantain nostalgista televisioiltaa säestää manserock – vuonna 1985 oltiin rakastavaisia

Per­jan­tain nos­tal­gis­ta te­le­vi­sio­il­taa säestää man­se­rock – vuonna 1985 oltiin ra­kas­ta­vai­sia

09.04.2021 16:00
Tilaajille
Heikki Kinnunen seikkailee kelteisillään elokuvassa Aatamin puvussa ja vähän Eevankin

Heikki Kin­nu­nen seik­kai­lee kel­tei­sil­lään elo­ku­vas­sa Aatamin puvussa ja vähän Ee­van­kin

06.04.2021 12:53
Tilaajille
Televisiossa keskiviikkona: Varpu tarttuu rattiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

Te­le­vi­sios­sa kes­ki­viik­ko­na: Varpu tarttuu rat­tiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

24.03.2021 16:39
Tilaajille
Pakotonta kotimaista elokuvaa ilman tuotantotukea – Tyhjiö syntyi rakkaudesta lajiin

Pa­ko­ton­ta ko­ti­mais­ta elo­ku­vaa ilman tuo­tan­to­tu­kea – Tyhjiö syntyi rak­kau­des­ta lajiin

10.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään – keski-iän hankaluuksille ja perhe-elämälle on hyvä hykerrellä kotisohvalla

Te­le­vi­sios­sa tänään – kes­ki-iän han­ka­luuk­sil­le ja per­he-elä­mäl­le on hyvä hy­ker­rel­lä ko­ti­soh­val­la

09.02.2021 16:10
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Elämältä putoaa pohja tallintuoksuisessa tositarinassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elä­mäl­tä putoaa pohja tal­lin­tuok­sui­ses­sa to­si­ta­ri­nas­sa

31.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Isä ja poika jättipottia noutamassa pokerinaamaisessa draamakomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Isä ja poika jät­ti­pot­tia nou­ta­mas­sa po­ke­ri­naa­mai­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa

30.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Hukkaan menivät hyvät maskit – Tim Burtonin tieteisseikkailu tuntuu jo vanhalta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Hukkaan menivät hyvät maskit – Tim Bur­to­nin tie­teis­seik­kai­lu tuntuu jo van­hal­ta

25.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Turpiin vaan ja epäonnea – kulttielokuvassa mieskaksikko purkaa pahaa oloaan taisteluklubilla

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Turpiin vaan ja epä­on­nea – kult­ti­elo­ku­vas­sa mies­kak­sik­ko purkaa pahaa oloaan tais­te­lu­klu­bil­la

24.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Teipattu takki, säröinen sydän – vapaasti liikkuva elokuva tavoittaa musiikin syvimmän olemuksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tei­pat­tu takki, sä­röi­nen sydän – va­paas­ti liik­ku­va elokuva ta­voit­taa mu­sii­kin sy­vim­män ole­muk­sen

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Jatkaako Simonin sydän sykettään? Ranskalaisdraamassa vanhemmat joutuvat kovan paikan eteen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jat­kaa­ko Simonin sydän sy­ket­tään? Rans­ka­lais­draa­mas­sa van­hem­mat jou­tu­vat kovan paikan eteen

22.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

21.01.2021 07:00
Viruspaniikki iskee vuosikymmenten takaa: jännitysdraamassa apinasta karannut pöpö kaataa amerikkalaisia

Vi­rus­pa­niik­ki iskee vuo­si­kym­men­ten takaa: jän­ni­tys­draa­mas­sa api­nas­ta ka­ran­nut pöpö kaataa ame­rik­ka­lai­sia

18.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Karkkivärit palasivat Batmaniin mutta samalla menetettiin särmää

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kark­ki­vä­rit pa­la­si­vat Bat­ma­niin mutta samalla me­ne­tet­tiin särmää

17.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Muisti palailee tipoittain turhan totisessa jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Muisti pa­lai­lee ti­poit­tain turhan to­ti­ses­sa jän­nä­ris­sä

16.01.2021 07:00