Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Päihderiippuvuus
Huumeet veivät Hannele Kejosta jo nuoresta – raitistuttuaan hän elää nyt sellaista elämää kuin itse haluaa ja valmistautuu fitnessin SM-kisoihin

Huumeet veivät Hannele Kejosta jo nuo­res­ta – rai­tis­tut­tuaan hän elää nyt sel­lais­ta elämää kuin itse haluaa ja val­mis­tau­tuu fit­nes­sin SM-ki­soi­hin

10.09.2021 14:06 1
Korvaushoidon kotilääkkeiden jakelua kasvatettiin keväällä useassa hoitopaikassa Suomessa –  Rovaniemellä tehtiin toisin: "Lisäsimme injektiohoidolla olevien määrää, koska kotijakelun lisääminen aiheutti yliannostuskuolemia"

Kor­vaus­hoi­don ko­ti­lääk­kei­den jakelua kas­va­tet­tiin ke­vääl­lä useassa hoi­to­pai­kas­sa Suo­mes­sa – Ro­va­nie­mel­lä tehtiin toisin: "Li­sä­sim­me in­jek­tio­hoi­dol­la olevien määrää, koska ko­ti­ja­ke­lun li­sää­mi­nen ai­heut­ti ylian­nos­tus­kuo­le­mia"

12.10.2020 06:30
Tilaajille
Päihderiippuvaisten läheiset kokevat tuskaa, jollaista on vaikea ymmärtää - kemiläiset huumeongelmaisten lasten vanhemmat perustavat vertaisryhmän huumeaddiktien vanhemmille

Päih­de­riip­pu­vais­ten lä­hei­set kokevat tuskaa, jol­lais­ta on vaikea ym­mär­tää - ke­mi­läi­set huu­me­on­gel­mais­ten lasten van­hem­mat pe­rus­ta­vat ver­tais­ryh­män huu­me­ad­dik­tien van­hem­mil­le

12.10.2020 14:01 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nark­ka­rit sais kaikki kuolla

07.10.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Minä sel­vi­sin, sinäkin voit sel­vi­tä!

24.04.2020 13:38
Tilaajille
Koronavirus voi poikia päihdehuollon, mielenterveyden ja lastensuojelun kriisin kotiinsa sullottujen parissa

Ko­ro­na­vi­rus voi poikia päih­de­huol­lon, mie­len­ter­vey­den ja las­ten­suo­je­lun kriisin ko­tiin­sa sul­lot­tu­jen parissa

29.03.2020 16:26
Lukijalta: Raskaus otollista aikaa päihdekuntoutumiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Raskaus otol­lis­ta aikaa päih­de­kun­tou­tu­mi­sel­le

17.02.2020 09:16
Tilaajille