PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Raskaus otol­lis­ta aikaa päih­de­kun­tou­tu­mi­sel­le

Näkökulma

Lapissa huumausainerikosten määrä nuorten keskuudessa on lisääntynyt ja varhainen puuttuminen on hyödyllistä (LK 11.2.). Nuorten aikuisten päihteiden käyttöön voi liittyä myös raskaaksi tulo. Tutkimusten mukaan päihteitä käyttävien äitien raskauksista suuri osa on suunnittelemattomia ja noin kuudella prosentilla odottavista äideistä on päihderiippuvuus.

Raskaus ja päihteet avaavat aidon mahdollisuuden elämänmuutokseen. Raskausaika on yksi elämän isoimmista siirtymisvaiheista. Odottavat vanhemmat käyvät läpi omaa lapsuuttaan, orientoituvat syntymässä olevan lapsen tuloon osaksi heidän elämäänsä. He myös ovat usein tietoisia vanhemmuutensa haavoittuvuudesta. Lisäksi tietoisuus siitä, että huumeiden käyttö raskausaikana vaikuttaa sikiön ja vastasyntyneen kehittymiseen haitallisesti monin eri tavoin tukee pyrkimyksiä päihteettömyyteen.