Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Outokumpu, Tornio
Eläköityneet työnjohtajat muistelevat ja keskustelevat

Elä­köi­ty­neet työn­joh­ta­jat muis­te­le­vat ja kes­kus­te­le­vat

06.02.2024 08:20
Outokummun terästehdas on Suomen suurin sähkönkuluttaja – laitos varautuu nyt jopa tuotantokatkoksiin sähkön hinnan kiivetessä

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­das on Suomen suurin säh­kön­ku­lut­ta­ja – laitos va­rau­tuu nyt jopa tuo­tan­to­kat­kok­siin sähkön hinnan kii­ve­tes­sä

02.09.2022 18:30
Tilaajille
Tornion Kromilaakson teollisuusalueen lähellä asuvat kokevat ympäristö- ja terveyshaittoja

Tornion Kro­mi­laak­son teol­li­suu­sa­lueen lähellä asuvat kokevat ym­pä­ris­tö- ja ter­veys­hait­to­ja

09.06.2022 18:09 2
Tilaajille
Tornion terästehtaan kierrätysmetalleista havaittu radioaktiivisuutta -  sateilylähteiden tarkka alkuperä ei ole tiedossa.

Tornion te­räs­teh­taan kier­rä­tys­me­tal­leis­ta ha­vait­tu ra­dioak­tii­vi­suut­ta - sa­tei­ly­läh­tei­den tarkka al­ku­pe­rä ei ole tie­dos­sa.

14.04.2021 12:10 1
Kemi-Tornion rakennemuutokseen 1,1 miljoonaa – Outokummun 230 työpaikan katoamista paikataan valtion hankerahalla

Ke­mi-Tor­nion ra­ken­ne­muu­tok­seen 1,1 mil­joo­naa – Ou­to­kum­mun 230 työ­pai­kan ka­toa­mis­ta pai­ka­taan valtion han­ke­ra­hal­la

18.03.2021 19:45 1
Tilaajille