Maakuntalehdet
Päätoimittajilta ilmestyi harvinaisen voimakas kannanotto, jossa on kyse tavallisen lukijan tiedonsaannista – "Ylen suosiminen heikentää sananvapautta"

Pää­toi­mit­ta­jil­ta il­mes­tyi har­vi­nai­sen voi­ma­kas kan­na­not­to, jossa on kyse ta­val­li­sen lukijan tie­don­saan­nis­ta – "Ylen suo­si­mi­nen hei­ken­tää sa­nan­va­paut­ta"

01.08.2020 16:36 0
Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut päättyivät 26 henkilön irtisanomiseen – Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät, molempien päätoimittajat jäävät pois tehtävistään

Ilk­ka-Yh­ty­män yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät 26 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen – Ilkka ja Poh­ja­lai­nen yh­dis­ty­vät, mo­lem­pien pää­toi­mit­ta­jat jäävät pois teh­tä­vis­tään

18.11.2019 10:38 0

Ilk­ka-yh­ty­mä aikoo yh­dis­tää maa­kun­ta­leh­det Ilkan ja Poh­ja­lai­sen – aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

24.09.2019 10:17 0