Tiedonvälitys
Päätoimittajilta ilmestyi harvinaisen voimakas kannanotto, jossa on kyse tavallisen lukijan tiedonsaannista – "Ylen suosiminen heikentää sananvapautta"

Pää­toi­mit­ta­jil­ta il­mes­tyi har­vi­nai­sen voi­ma­kas kan­na­not­to, jossa on kyse ta­val­li­sen lukijan tie­don­saan­nis­ta – "Ylen suo­si­mi­nen hei­ken­tää sa­nan­va­paut­ta"

01.08.2020 16:36
Lukijalta Mielipide Ritva Säilä

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nion tie­dot­ta­mi­ses­sa paljon pet­rat­ta­vaa

07.05.2020 08:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eläköön oikea media!

23.04.2020 11:59
Tilaajille