pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Lumenveisto
Sauvosaaren koulun viidesluokkalaiset voittivat Lumivisio-yleisöäänestyksen

Sau­vo­saa­ren koulun vii­des­luok­ka­lai­set voit­ti­vat Lu­mi­vi­sio-ylei­söää­nes­tyk­sen

16.03.2022 09:43
Lumivisio-lumenveistotapahtumaan on ilmoittautunut ennätysmäärä joukkueita

Lu­mi­vi­sio-lu­men­veis­to­ta­pah­tu­maan on il­moit­tau­tu­nut en­nä­tys­mää­rä jouk­kuei­ta

23.02.2022 11:16
Lumivisio virtuaalisena – Lunta voi veistää monenlaisilla eri välineillä

Lu­mi­vi­sio vir­tuaa­li­se­na – Lunta voi veistää mo­nen­lai­sil­la eri vä­li­neil­lä

10.03.2021 11:14
Lumiveistokset palasivat Rovaniemelle – I Snow You järjestettiin nimenomaan kaupunkilaisille, mutta myös alueen matkailu hyötyisi lumenveistosta, sanoo yliopisto-opettaja

Lu­mi­veis­tok­set pa­la­si­vat Ro­va­nie­mel­le – I Snow You jär­jes­tet­tiin ni­men­omaan kau­pun­ki­lai­sil­le, mutta myös alueen mat­kai­lu hyö­tyi­si lu­men­veis­tos­ta, sanoo yli­opis­to-opet­ta­ja

09.01.2021 18:24 2
Tilaajille
"Siellä missä on kylmimmät ympäristöt, on lämpimiä ihmisiä" – Anna Koivukangas löytää veistoksen lumen sisältä

"Siellä missä on kyl­mim­mät ym­pä­ris­töt, on läm­pi­miä ih­mi­siä" – Anna Koi­vu­kan­gas löytää veis­tok­sen lumen sisältä

09.12.2019 07:30
Tilaajille