Lentokentät

Valtio aikoo pää­omit­taa Fi­na­viaa 350 mil­joo­nal­la – len­to­mat­kus­ta­jien määrä ro­mah­ta­nut 90 pro­sent­tia, Hel­sin­ki-Van­taan laa­jen­nus jatkuu

22.10.2020 09:50

Työ­ryh­män esitys: Valtion tulisi ostaa len­to­lii­ken­net­tä Kemin, Ka­jaa­nin, Kok­ko­lan, Joen­suun ja Jy­väs­ky­län len­to­ase­mil­le

30.09.2020 10:30
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Me­te­lis­sä len­to­ken­tis­tä on kaikua ky­lä­kou­luis­ta – Oulun len­to­ase­mal­ta voisi olla bus­si­kul­je­tus Kemiin, Kok­ko­laan pääsee Hel­sin­gis­tä ju­nal­la­kin koh­tuu­ajas­sa

23.05.2020 08:00 2

Fi­na­via: Len­to­mat­kus­ta­jien määrä putoaa mil­joo­nil­la Suomen len­to­ken­til­lä – Vai­ku­tuk­sia myös len­to­ken­til­lä toi­mi­viin yri­tyk­siin

17.03.2020 14:36

Ruotsi tukee poh­joi­sia len­to­kent­tiään mil­joo­nil­la – len­to­ve­ro ja -häpeä ovat vä­hen­tä­neet mat­kus­ta­jia

02.01.2020 13:54
Tilaajille