Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lapin päihdeklinikka
Huumeiden salakuljetus länsirajan yli ei tyrehdy matkustajaliikenteen mukana –  niukempi saatavuus voi kasvattaa väkivallan uhkaa käyttäjille, rikostilastoissa ei piikkiä

Huu­mei­den sa­la­kul­je­tus län­si­ra­jan yli ei tyrehdy mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen mukana – niu­kem­pi saa­ta­vuus voi kas­vat­taa vä­ki­val­lan uhkaa käyt­tä­jil­le, ri­kos­ti­las­tois­sa ei piikkiä

10.04.2020 06:30
Tilaajille

Lapin päih­de­kli­nik­ka lo­pet­taa toi­min­nan ke­vääl­lä – 10 virkaa lak­kau­te­taan, va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa olevia ei ir­ti­sa­no­ta

26.02.2020 19:04
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä äänestettiin päihdeklinikan tulevaisuudesta – sairaanhoitopiirin johtaja esitti lakkauttamista, asia palautettiin jatkovalmisteluun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ää­nes­tet­tiin päih­de­kli­ni­kan tu­le­vai­suu­des­ta – sai­raan­hoi­to­pii­rin johtaja esitti lak­kaut­ta­mis­ta, asia pa­lau­tet­tiin jat­ko­val­mis­te­luun

22.01.2020 20:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin päih­de­kli­nik­ka lak­kau­tus­uhan alla

21.12.2019 06:14
Tilaajille