pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Kotiseutuyhdistys Totto ry
Kuinka monta sakaraa sinun kampanisuusi kuuluu? Yhdistykset kokoavat Lapin kuuluisimman leivonnaisen reseptejä eri puolilta Lappia

Kuinka monta sakaraa sinun kam­pa­ni­suu­si kuuluu? Yh­dis­tyk­set ko­koa­vat Lapin kuu­lui­sim­man lei­von­nai­sen re­sep­te­jä eri puo­lil­ta Lappia

07.04.2022 10:43
Tilaajille
Rovaniemen kulttuuripalkinto Totto ry:lle – vuoden liikuntateko oli Napapiiri-Jukola

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­pal­kin­to Totto ry:lle – ­vuo­den lii­kun­ta­te­ko oli Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la

21.03.2022 14:00 2
Tilaajille
Suomen kotiseutuliitto ja Totto ry palkitsivat ansioituneita kotiseututyön aktiiveja Totto ry:n 70-vuotisjuhlan kunniaksi

Suomen ko­ti­seu­tu­liit­to ja Totto ry pal­kit­si­vat an­sioi­tu­nei­ta ko­ti­seu­tu­työn ak­tii­ve­ja Totto ry:n 70-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si

09.09.2021 16:16
Tilaajille
Totto-aktiivi  Marketta Harju-Autti sai kotiseututyön ansiomitalin

Tot­to-ak­tii­vi Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti sai ko­ti­seu­tu­työn an­sio­mi­ta­lin

20.11.2020 15:50 1
Puun ja pullan tuoksua koulupäivään: sukupolvet kohtaavat Ounasrinteen koululla, kun Totto ry opettaa 5D:lle vuolemista ja pullapitkon leipomista

Puun ja pullan tuoksua kou­lu­päi­vään: su­ku­pol­vet koh­taa­vat Ou­nas­rin­teen kou­lul­la, kun Totto ry opettaa 5D:lle vuo­le­mis­ta ja pul­la­pit­kon lei­po­mis­ta

28.02.2020 13:41