Tot­to-ak­tii­vi Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti sai ko­ti­seu­tu­työn an­sio­mi­ta­lin

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt Kotiseututyön ansiomitalin tänä vuonna kahdeksalle henkilölle. Yksi heistä on Marketta Harju-Autti Rovaniemeltä, kotiseutuyhdistys Toton aktiivijäsen.

Kotiseututyön ansiomitali on Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen osoitus. Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Palkintoperustelujen mukaan Oulun yliopiston suomen kielen lehtori emerita Marketta Harju-Auttilla on maakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä ansioita kotiseututyössä sekä myös erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Maakunnallisissa ansioissa korostuvat pohjoisten alueiden paikannimien ja murteiden keruu, käsittely ja tutkimus.

Kotiseututyöhön liittyvien tutkimusten, esitelmien ja julkaisujen lisäksi Harju-Auttilla on takanaan jo useita vuosia kestänyt ja edelleen jatkuva aktiivinen järjestötoiminta Rovaniemen Kotiseutuyhdistys Totto ry:ssä, jossa hän on johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja.