Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koskikaupat
Pitäisikö ylisukupolvista jokirakentamiseen liittyvää traumaa lähteä purkamaan sovintokomissiolla?
Kolumni

Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

30.09.2023 06:00 13
Jaatilan arvoituksellinen asemapäällikkö maalasi kuvaa voimalaitoksen viereen rakennettavasta rautatiestä ja tehtaasta
Kolumni

Jaa­ti­lan ar­voi­tuk­sel­li­nen ase­ma­pääl­lik­kö maalasi kuvaa voi­ma­lai­tok­sen viereen ra­ken­net­ta­vas­ta rau­ta­ties­tä ja teh­taas­ta

05.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Pienen Hömpönkorvan koskialueen omistuksesta kiisteltiin korkeinta oikeutta myöten – lopulta se tuotti miljoonapotin Kemijokivarren rantatiloille

Pienen Höm­pön­kor­van kos­ki­alueen omis­tuk­ses­ta kiis­tel­tiin kor­kein­ta oi­keut­ta myöten – lopulta se tuotti mil­joo­na­po­tin Ke­mi­jo­ki­var­ren ran­ta­ti­loil­le

22.04.2023 05:00
Tilaajille
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Unohdettujen koskikauppojen hämärät motiivit
Kolumni

Unoh­det­tu­jen kos­ki­kaup­po­jen hämärät mo­tii­vit

18.02.2023 06:00 4