ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Koirankoulutus
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Eroahdistunutta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pelkonsa kanssa – yksinoloharjoittelu vaatii omistajalta kärsivällisyyttä ja aikaa, apua voi saada myös  käytösterapiaan yhdistetystä mielialalääkityksestä

Ero­ah­dis­tu­nut­ta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pel­kon­sa kanssa – yk­sin­olo­har­joit­te­lu vaatii omis­ta­jal­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja aikaa, apua voi saada myös käy­tös­te­ra­piaan yh­dis­te­tys­tä mie­li­ala­lää­ki­tyk­ses­tä

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Moni koiranomistaja yliarvioi omat kykynsä ja valitsee liian haastavan rodun – "Ihmisten pitäisi ehdottomasti pysähtyä enemmän miettimään syitä koiran hankkimisen taustalla"

Moni koi­ran­omis­ta­ja yli­ar­vioi omat kykynsä ja va­lit­see liian haas­ta­van rodun – "Ih­mis­ten pitäisi eh­dot­to­mas­ti py­säh­tyä enemmän miet­ti­mään syitä koiran hank­ki­mi­sen taus­tal­la"

08.10.2021 16:55
Tilaajille
Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

25.10.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pari ohjetta koi­ral­li­sil­le

13.05.2020 09:59
Tilaajille