Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Koirankoulutus
Aloittelevana koiranomistajana opin uutta itsestäni ja sain jättilaskun
Kolumni

Aloit­te­le­va­na koi­ran­omis­ta­ja­na opin uutta it­ses­tä­ni ja sain jät­ti­las­kun

01.08.2023 05:00 14
Satumarja Stenmanilla on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – periksiantamaton luonne on mahdollistanut perheen ja intohimon yhdistämisen

Sa­tu­mar­ja Sten­ma­nil­la on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – pe­rik­sian­ta­ma­ton luonne on mah­dol­lis­ta­nut perheen ja in­to­hi­mon yh­dis­tä­mi­sen

29.04.2023 05:00
Tilaajille
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Eroahdistunutta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pelkonsa kanssa – yksinoloharjoittelu vaatii omistajalta kärsivällisyyttä ja aikaa, apua voi saada myös  käytösterapiaan yhdistetystä mielialalääkityksestä

Ero­ah­dis­tu­nut­ta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pel­kon­sa kanssa – yk­sin­olo­har­joit­te­lu vaatii omis­ta­jal­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja aikaa, apua voi saada myös käy­tös­te­ra­piaan yh­dis­te­tys­tä mie­li­ala­lää­ki­tyk­ses­tä

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Moni koiranomistaja yliarvioi omat kykynsä ja valitsee liian haastavan rodun – "Ihmisten pitäisi ehdottomasti pysähtyä enemmän miettimään syitä koiran hankkimisen taustalla"

Moni koi­ran­omis­ta­ja yli­ar­vioi omat kykynsä ja va­lit­see liian haas­ta­van rodun – "Ih­mis­ten pitäisi eh­dot­to­mas­ti py­säh­tyä enemmän miet­ti­mään syitä koiran hank­ki­mi­sen taus­tal­la"

08.10.2021 16:55
Tilaajille
Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

25.10.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pari ohjetta koi­ral­li­sil­le

13.05.2020 09:59
Tilaajille