jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Kirjallisuuspalkinto
Pienen hauen pyydystys nappasi Lappi-kirjallisuuspalkinnon

Pienen hauen pyy­dys­tys nappasi Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­non

19.03.2021 07:35
Tilaajille
Susidraamalle Botnia-palkinto – Jouni Tikkanen loi narratiivisen tietokirjan, jossa historiallisen tapahtuman pääroolissa on eläinlauma

Su­si­draa­mal­le Bot­nia-pal­kin­to – Jouni Tik­ka­nen loi nar­ra­tii­vi­sen tie­to­kir­jan, jossa his­to­rial­li­sen ta­pah­tu­man pää­roo­lis­sa on eläin­lau­ma

15.10.2020 15:06
Tilaajille
Runoilija Louise Glück saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon ja aikoo ottaa sen myös vastaan

Ru­noi­li­ja Louise Glück saa Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja aikoo ottaa sen myös vastaan

08.10.2020 18:02
Rosa Liksomille Ruotsin Akatemian palkinto

Rosa Lik­so­mil­le Ruotsin Aka­te­mian pal­kin­to

14.02.2020 16:45
Tilaajille
Juhani Karilalle Jäntin palkinto "Koillis-Lapin murretta puhuvat hahmot hurmaavat lukijansa"

Juhani Ka­ri­lal­le Jäntin pal­kin­to "Koil­lis-La­pin mur­ret­ta puhuvat hahmot hur­maa­vat lu­ki­jan­sa"

04.12.2019 15:21
Tilaajille
Finlandia-voittajan valmistuminen otti kahdeksan vuotta, välissä tuli kaksi kansainvälistä menestystä – "Oikean kertojaäänen löytäminen oli haastavaa"

Fin­lan­dia-voit­ta­jan val­mis­tu­mi­nen otti kah­dek­san vuotta, välissä tuli kaksi kan­sain­vä­lis­tä me­nes­tys­tä – "Oikean ker­to­ja­ää­nen löy­tä­mi­nen oli haas­ta­vaa"

27.11.2019 15:03

Ruotsin kir­jal­li­suus­pal­kin­to August Marit Kap­lal­le

26.11.2019 13:37
Tilaajille
Metsä meidän jälkeemme voitti Tieto-Finlandian yleisöäänestyksen – kirjailijat tänään Kemin kirjastossa

Metsä meidän jäl­keem­me voitti Tie­to-Fin­lan­dian ylei­sö­ää­nes­tyk­sen – kir­jai­li­jat tänään Kemin kir­jas­tos­sa

25.11.2019 13:18
Tilaajille
Tieto-Finlandia-ehdokas esittäytyy kirjaillassa

Tie­to-Fin­lan­dia-eh­do­kas esit­täy­tyy kir­ja­il­las­sa

21.11.2019 15:45
Kerrostalobunkkereita ja Kosovon sotaa runollisella kierteellä – Nämä kuusi romaania kilpailevat Finlandia-palkinnosta

Ker­ros­ta­lo­bunk­ke­rei­ta ja Kosovon sotaa ru­nol­li­sel­la kier­teel­lä – Nämä kuusi ro­maa­nia kil­pai­le­vat Fin­lan­dia-pal­kin­nos­ta

07.11.2019 10:52
Tilaajille
Tietofinlandiaehdokkaat ovat vanhoja työkavereita Pohjolan Sanomista ja Lapin Kansasta "Kyllähän me aivan älyttömän määrän työtä sen kanssa teimme"

Tie­to­fin­lan­diaeh­dok­kaat ovat vanhoja työ­ka­ve­rei­ta Poh­jo­lan Sa­no­mis­ta ja Lapin Kan­sas­ta "Kyl­lä­hän me aivan älyt­tö­män määrän työtä sen kanssa teimme"

06.11.2019 11:15
Tilaajille
Lappilaistekijöiden kirja Metsä meidän jälkeemme on ehdolla Tietokirjallisuuden Finlandia -palkintoon – tämän vuoden kaikki ehdokkaat paneutuvat ajankohtaisiin teemoihin

Lap­pi­lais­te­ki­jöi­den kirja Metsä meidän jäl­keem­me on ehdolla Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia -pal­kin­toon – tämän vuoden kaikki eh­dok­kaat pa­neu­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin

06.11.2019 11:04
Botnia-palkinnon ehdokkaat ruodittiin lähes 90 kirjan joukosta, mukana lappilaistekijöiden metsäkirja

Bot­nia-pal­kin­non eh­dok­kaat ruo­dit­tiin lähes 90 kirjan jou­kos­ta, mukana lap­pi­lais­te­ki­jöi­den met­sä­kir­ja

14.09.2019 18:55
Tilaajille