Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Kemi-Tornio
Kemi-Torniolle 1,1 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon

Ke­mi-Tor­niol­le 1,1 mil­joo­naa euroa valtion li­sä­ra­hoi­tus­ta äkil­lis­ten ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­den hoitoon

18.03.2021 16:00
Tilaajille
Päiväkirja: Aaltoliikettä Kemin koneelle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aal­to­lii­ket­tä Kemin ko­neel­le

17.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Kemi-Tornion ja Rovaniemen vetovoimaisuus parani yritysten kannalta – molemmat seutukunnat ovat kuitenkin häntäsijoilla EK:n Kuntaranking 2021 -tutkimuksessa

Ke­mi-Tor­nion ja Ro­va­nie­men ve­to­voi­mai­suus parani yri­tys­ten kan­nal­ta – mo­lem­mat seu­tu­kun­nat ovat kui­ten­kin hän­tä­si­joil­la EK:n Kun­ta­ran­king 2021 -tut­ki­muk­ses­sa

12.02.2021 16:55
Tilaajille
Meri-Lappi ottaa mielellään lentoja takaisin– Finnair harkitsee Kemi-Tornion talvikauden jälkeisten lentojen kilpailutukseen osallistumista

Me­ri-Lap­pi ottaa mie­lel­lään lentoja ta­kai­sin– Finnair har­kit­see Ke­mi-Tor­nion tal­vi­kau­den jäl­keis­ten len­to­jen kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta

17.09.2020 18:21
Tilaajille