Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

juoksu
Eelis Valikainen ennätysvauhdissa Juutuan Hölkässä

Eelis Va­li­kai­nen en­nä­tys­vauh­dis­sa Juutuan Höl­käs­sä

25.09.2023 16:37
Tilaajille
Ensikertalaiset olivat tyytyväisiä Keminmaan juhlahölkässä

En­si­ker­ta­lai­set olivat tyy­ty­väi­siä Ke­min­maan juh­la­höl­käs­sä

23.09.2023 15:02 4
Tilaajille
Kemiläislähtöisen Liisa Heikkisen juoksupäiväkirjasta tuli tanssiteos, joka käsittelee ylisuorittamista ja loppuunpalamista

Ke­mi­läis­läh­töi­sen Liisa Heik­ki­sen juok­su­päi­vä­kir­jas­ta tuli tans­si­teos, joka kä­sit­te­lee yli­suo­rit­ta­mis­ta ja lop­puun­pa­la­mis­ta

04.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Sydämentahdistin ei hidasta Matti Tennilän menoa eikä ainakaan intoa

Sy­dä­men­tah­dis­tin ei hidasta Matti Ten­ni­län menoa eikä ai­na­kaan intoa

29.04.2021 15:59
Tilaajille
Päiväkirja: Hiihdän mielelläni, mutta hyvin harvoin

Päi­vä­kir­ja: Hiihdän mie­lel­lä­ni, mutta hyvin harvoin

07.03.2020 09:00
Tilaajille
Hiihtäjät kirittivät toisiaan Hanskin hölkässä, Oulun Hiihtoseuran Niilo Moilanen piti Visan kaksikon takanaan

Hiih­tä­jät ki­rit­ti­vät toi­siaan Hanskin höl­käs­sä, Oulun Hiih­to­seu­ran Niilo Moi­la­nen piti Visan kak­si­kon ta­ka­naan

28.09.2019 14:57
Tilaajille
Björkstedt nopein Juutuan hölkässä

Björks­tedt nopein Juutuan höl­käs­sä

21.09.2019 15:27
Tilaajille
Neljännessä Kaarlon juoksussa ennätysvauhdit ja hyvä osanotto

Nel­jän­nes­sä Kaarlon juok­sus­sa en­nä­tys­vauh­dit ja hyvä osan­ot­to

21.09.2019 15:26
Tilaajille
Santeri Pirneskoski sai hyvän tehoharjoituksen Keminmaa-hölkässä

Santeri Pir­nes­kos­ki sai hyvän te­ho­har­joi­tuk­sen Ke­min­maa-höl­käs­sä

21.09.2019 15:25
Tilaajille
Lauantaivieras: Koirakaveri keventää askelta juoksulenkillä
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Koi­ra­ka­ve­ri ke­ven­tää askelta juok­su­len­kil­lä

13.09.2019 15:40