jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Jällivaara
Kylän viimeiset asukkaat – kaivoksen laajentuminen on tyhjentänyt Jällivaaran eteläpuolella Sakajärven ja Liikavaaran, joissa surutyötä on tehty jo kuusi vuotta

Kylän vii­mei­set asuk­kaat – kai­vok­sen laa­jen­tu­mi­nen on tyh­jen­tä­nyt Jäl­li­vaa­ran ete­lä­puo­lel­la Sa­ka­jär­ven ja Lii­ka­vaa­ran, joissa su­ru­työ­tä on tehty jo kuusi vuotta

01.05.2022 06:30 6
Tilaajille
SVT: Opettaja tunnusti kuvanneensa oppilaita salaa pukuhuoneessa Jällivaarassa

SVT: Opet­ta­ja tun­nus­ti ku­van­neen­sa op­pi­lai­ta salaa pu­ku­huo­nees­sa Jäl­li­vaa­ras­sa

27.04.2022 14:43
Tilaajille
SVT: Korkein oikeus antoi laajennusluvan Bolidenille

SVT: Korkein oikeus antoi laa­jen­nus­lu­van Bo­li­de­nil­le

23.02.2022 20:56
Tilaajille
SVT: Ruotsin malmijunat kulkevat jälleen

SVT: Ruotsin mal­mi­ju­nat kul­ke­vat jälleen

17.11.2021 17:51
Tilaajille
Malmirata on poikki ainakin viikon – Raiteilta suistuneiden vaunujen korvaaminen maksaa kuusi miljoonaa euroa

Mal­mi­ra­ta on poikki ainakin viikon – Rai­teil­ta suis­tu­nei­den vau­nu­jen kor­vaa­mi­nen maksaa kuusi mil­joo­naa euroa

08.11.2021 19:30 1
Tilaajille
SVT: Nuorten koronatartunnat kasvussa Jokkmokissa, ravintoloitsija haluaisi estää alkoholin myymisen

SVT: Nuorten ko­ro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Jokk­mo­kis­sa, ra­vin­to­loit­si­ja ha­luai­si estää al­ko­ho­lin myy­mi­sen

03.04.2021 09:38
Tilaajille
SVT: Jällivaara voitti kisan Hybrit-laitoksesta - LKAB ja SSAB uudistavat rautamalmin tuotannon ilmastoneutraaliksi miljardi-investoinnilla.

SVT: Jäl­li­vaa­ra voitti kisan Hyb­rit-lai­tok­ses­ta - LKAB ja SSAB uu­dis­ta­vat rau­ta­mal­min tuo­tan­non il­mas­to­neut­raa­lik­si mil­jar­di-in­ves­toin­nil­la.

24.03.2021 19:21 2
Tilaajille
Sunnuntaista asti maastossa harhaillut iäkäs hirvimies löytyi Jällivaarassa

Sun­nun­tais­ta asti maas­tos­sa har­hail­lut iäkäs hir­vi­mies löytyi Jäl­li­vaa­ras­sa

07.10.2020 12:09
Tilaajille
Jällivaaran sairaala kehottaa tunturissa vaeltajia varovaisuuteen – Jo nyt lujilla olevaa hoitohenkilökuntaa ja -kapasiteettia ei haluta kuormittaa enempää

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­la ke­hot­taa tun­tu­ris­sa vael­ta­jia va­ro­vai­suu­teen – Jo nyt lujilla olevaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja -ka­pa­si­teet­tia ei haluta kuor­mit­taa enempää

24.07.2020 13:13
Tilaajille
Jällivaarassa edelleen vakava tilanne – Katso tästä Norrbottenin kuntakohtaiset tartuntamäärät

Jäl­li­vaa­ras­sa edel­leen vakava tilanne – Katso tästä Norr­bot­te­nin kun­ta­koh­tai­set tar­tun­ta­mää­rät

08.07.2020 15:43 1
Tilaajille
200 testistä tulokset– Viisi koronatartuntaa Jällivaaran sairaalan henkilökunnalla

200 tes­tis­tä tu­lok­set– Viisi ko­ro­na­tar­tun­taa Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nal­la

29.06.2020 11:37
Tilaajille
Jällivaaran sairaalan koko henkilökunta koronatestiin – henkilökuntaa sairastunut

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan koko hen­ki­lö­kun­ta ko­ro­na­tes­tiin – hen­ki­lö­kun­taa sai­ras­tu­nut

26.06.2020 11:01
Tilaajille
Jällivaarassa koronatilanne on edelleen vakava, mutta hallinnassa – Potilaita ei tarvitse siirtää Suomeen ainakaan vielä

Jäl­li­vaa­ras­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vakava, mutta hal­lin­nas­sa – Po­ti­lai­ta ei tar­vit­se siirtää Suomeen ai­na­kaan vielä

26.06.2020 08:34
Tilaajille
Yle: Ruotsi valmis ottamaan Suomelta apua vastaan, jos koronatilanne alueella pahenee

Yle: Ruotsi valmis ot­ta­maan Suo­mel­ta apua vas­taan, jos ko­ro­na­ti­lan­ne alueel­la pahenee

24.06.2020 19:29
Tilaajille
Norrbottenissa 103 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Asiantuntija arvioi, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muutaman viikon kuluttua

Norr­bot­te­nis­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa – Asian­tun­ti­ja arvioi, että tar­tun­ta­ta­pauk­sia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muu­ta­man viikon ku­lut­tua

24.06.2020 19:07
Tilaajille
Ruotsin Norrbottenin alueella nostettiin valmiustasoa Jällivaaran koronatartuntojen vuoksi

Ruotsin Norr­bot­te­nin alueel­la nos­tet­tiin val­mius­ta­soa Jäl­li­vaa­ran ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuoksi

21.06.2020 19:18
Jällivaaran lisääntyneet tartunnat johtunevat kaivoksen huoltotyöntekijöistä

Jäl­li­vaa­ran li­sään­ty­neet tar­tun­nat joh­tu­ne­vat kai­vok­sen huol­to­työn­te­ki­jöis­tä

18.06.2020 17:09
Tilaajille
Ruotsissa Jällivaara sulkee kaikki kulttuuri- ja urheilutilansa kriittisen koronatilanteen vuoksi

Ruot­sis­sa Jäl­li­vaa­ra sulkee kaikki kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­ti­lan­sa kriit­ti­sen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

17.06.2020 14:41
Tilaajille