Italia

Ana­lyy­si: Poik­keuk­sel­li­sen kiin­nos­ta­vat Eu­ro­vii­sut muis­tut­ti­vat suoran te­le­vi­sion voi­mas­ta – Blind Channel osoit­ti, että myös tum­mil­le sä­vyil­le on tilaa kar­ne­vaa­leis­sa

23.05.2021 16:14 1
Tilaajille

Italian pää­mi­nis­te­ri jättää ero­pyyn­tön­sä tiis­tai­na – pa­nok­se­na hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa ovat ai­kais­te­tut vaalit

25.01.2021 22:29

Par­la­men­tin ala­huo­ne antoi luot­ta­muk­sen­sa Italian pää­mi­nis­te­ri Giu­sep­pe Con­tel­le – to­del­li­nen koetus nähdään se­naa­tis­sa tiis­ta­na

18.01.2021 23:05

Lauri Ala-Myl­ly­mä­ki siirtyy Il­vek­ses­tä Ita­liaan

05.11.2020 18:28
Tilaajille

Italian Lom­bar­dias­sa ki­ris­te­tään jälleen ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – Rans­kas­sa on mää­rät­ty laajoja ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to­ja yö­ai­kaan

17.10.2020 14:47

Milano ei ole enää en­ti­sel­lään ko­ro­na­krii­sin jälkeen – "Kukaan ei halua palata siihen jär­kyt­tä­vään ti­lan­tee­seen, mikä täällä oli ke­vääl­lä"

05.10.2020 07:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus vai­keut­taa pienten puo­luei­den eh­dok­kai­den lä­pi­pää­syä ja ka­ven­taa siten Italian de­mo­kra­tiaa

22.09.2020 16:07

Mes­ta­rien lii­gas­ta pu­don­nut Ju­ven­tus erotti pää­val­men­ta­jan­sa Sarrin

08.08.2020 16:35
Tilaajille

Italian po­li­tiik­ka on vuo­ris­to­ra­taa: se­naat­ti poisti Sal­vi­nin syy­te­suo­jan, ex-mi­nis­te­riä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

02.08.2020 19:32

Lazion ita­lia­lais­tyk­ki voitti Kul­tai­sen kengän 36 osu­mal­laan

02.08.2020 10:00
Tilaajille

Ju­ven­tus var­mis­ti Italian jal­ka­pal­lo­mes­ta­ruu­den jo yh­dek­sän­nen kerran putkeen

27.07.2020 08:59
Tilaajille
Kolumni

TV-ko­lum­ni: Lois­ta­va sarja yh­dis­tää ihmeet ja per­he­suh­teet

26.07.2020 07:00

Udinese nä­päyt­ti lähellä mes­ta­ruut­ta olevaa Ju­ven­tus­ta Serie A:ssa

24.07.2020 09:59
Tilaajille

Italian pää­mi­nis­te­ri laskee: "Tu­ki­pa­ke­tis­ta 28 pro­sent­tia koh­dis­tuu Ita­lial­le" – suur­mai­den joh­ta­jat kehuvat EU-rat­kai­sua

21.07.2020 10:06

Italian pää­mi­nis­te­ri veisi ra­hak­kaat au­tost­ra­dat Be­net­to­neil­ta – Genovan ro­mah­ta­neen sillan kor­vaus­pa­ke­tis­ta kova vääntö

13.07.2020 12:08

Vihdoin se ta­pah­tui – Joronen torjui Bres­cial­le ka­len­te­ri­vuo­den avaus­voi­ton

06.07.2020 08:35
Tilaajille

Gian­lui­gi Buffon otti Serie A:n ot­te­lu­en­nä­tyk­sen ni­miin­sä – Cris­tia­no Ronaldo venytti maa­li­mää­rän­sä 25:een ja Zlatan Ib­ra­hi­mo­vic pisti pilkun pöm­pe­liin

05.07.2020 08:27
Tilaajille

Brescia hävisi In­te­ril­le kovin luvuin – Joronen päästi pallon maaliin kuusi kertaa

02.07.2020 10:00
Tilaajille

Per­pa­rim He­te­maj'n Be­ne­ven­to var­mis­ti nou­sun­sa Serie A:han hyvissä ajoin

30.06.2020 19:14
Tilaajille

Ronaldo hassasi rank­ka­rin mutta Ju­ven­tus ylsi Italian cupin fi­naa­liin

13.06.2020 08:11
Tilaajille