Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Inarijärven säännöstely
Yhteys Venäjälle pätki Inarijärven säännöstelystä – lähialueyhteistyön hankkeet on keskeytetty, mutta säännöstely hoidetaan valtiosopimuksen hengen mukaisesti

Yhteys Ve­nä­jäl­le pätki Ina­ri­jär­ven sään­nös­te­lys­tä – lä­hi­alue­yh­teis­työn hank­keet on kes­key­tet­ty, mutta sään­nös­te­ly hoi­de­taan val­tio­so­pi­muk­sen hengen mu­kai­ses­ti

06.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Taimen vai tammukka

Taimen vai tam­muk­ka

09.04.2020 10:01
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00
Tilaajille
Imu Inarijärvestä merelle heikkenee, juoksutuksia vähennetään jo

Imu Ina­ri­jär­ves­tä merelle heik­ke­nee, juok­su­tuk­sia vä­hen­ne­tään jo

10.03.2020 14:31
Tilaajille
Inarijärveen tulee kuoppa kevään tulvavesien varalta, Venäjä juoksuttaa Paatsjoen voimalaitosten kautta

Ina­ri­jär­veen tulee kuoppa kevään tul­va­ve­sien va­ral­ta, Venäjä juok­sut­taa Paats­joen voi­ma­lai­tos­ten kautta

04.03.2020 18:26
Tilaajille