Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Inarijärven säännöstely
Yhteys Venäjälle pätki Inarijärven säännöstelystä – lähialueyhteistyön hankkeet on keskeytetty, mutta säännöstely hoidetaan valtiosopimuksen hengen mukaisesti

Yhteys Ve­nä­jäl­le pätki Ina­ri­jär­ven sään­nös­te­lys­tä – lä­hi­alue­yh­teis­työn hank­keet on kes­key­tet­ty, mutta sään­nös­te­ly hoi­de­taan val­tio­so­pi­muk­sen hengen mu­kai­ses­ti

06.05.2022 07:00 4
Tilaajille
Taimen vai tammukka

Taimen vai tam­muk­ka

09.04.2020 10:01
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00
Tilaajille
Imu Inarijärvestä merelle heikkenee, juoksutuksia vähennetään jo

Imu Ina­ri­jär­ves­tä merelle heik­ke­nee, juok­su­tuk­sia vä­hen­ne­tään jo

10.03.2020 14:31
Tilaajille
Inarijärveen tulee kuoppa kevään tulvavesien varalta, Venäjä juoksuttaa Paatsjoen voimalaitosten kautta

Ina­ri­jär­veen tulee kuoppa kevään tul­va­ve­sien va­ral­ta, Venäjä juok­sut­taa Paats­joen voi­ma­lai­tos­ten kautta

04.03.2020 18:26
Tilaajille