Huuhkajat
Viimeisin tunti
Yle hankki esitysoikeudet Huuhkajien maaotteluihin ja arvokisakarsintoihin

Yle hankki esi­tys­oi­keu­det Huuh­ka­jien maa­ot­te­lui­hin ja ar­vo­ki­sa­kar­sin­toi­hin

19:42 0
Tilaajille
Kuukausi
Jensen rynnisti suoraan vaihdosta Huuhkajien ratkaisijaksi

Jensen ryn­nis­ti suoraan vaih­dos­ta Huuh­ka­jien rat­kai­si­jak­si

06.09.2020 22:18 0
Tilaajille
”Olemme löytäneet todella hyvän tavan tehdä töitä” – Jesse Joronen iloitsee maajoukkueen maalivahtiperheen jälleennäkemisestä

”Olemme löy­tä­neet todella hyvän tavan tehdä töitä” – Jesse Joronen iloit­see maa­jouk­kueen maa­li­vah­ti­per­heen jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä

02.09.2020 16:22 0
Tilaajille
”Kisoja kohti uudestaan” – Uuteen seuraan siirtynyt Rasmus Karjalainen on valmiina Wales-otteluun

”Kisoja kohti uu­des­taan” – Uuteen seuraan siir­ty­nyt Rasmus Kar­ja­lai­nen on val­mii­na Wa­les-ot­te­luun

01.09.2020 19:31 0
Tilaajille
Huuhkajien kapteeni Tim Sparv kaipaa uusia kokemuksia

Huuh­ka­jien kap­tee­ni Tim Sparv kaipaa uusia ko­ke­muk­sia

31.08.2020 19:50 0
Tilaajille
Paulus Arajuuri jää pois Huuhkajista

Paulus Ara­juu­ri jää pois Huuh­ka­jis­ta

28.08.2020 21:50 0
Tilaajille
Maajoukkueikävä helpottaa Walesin ja Irlannin kohtaamisilla – Kanervan porukka intoa täynnä

Maa­jouk­kue­ikä­vä hel­pot­taa Walesin ja Ir­lan­nin koh­taa­mi­sil­la – Ka­ner­van porukka intoa täynnä

27.08.2020 17:40 0
Tilaajille
Palloliitolle heltisi korona-aikana poikkeuslupa Olympistadionille – "Yhteisellä asialla tässä ollaan"

Pal­lo­lii­tol­le heltisi ko­ro­na-ai­ka­na poik­keus­lu­pa Olym­pis­ta­dio­nil­le – "Yh­tei­sel­lä asialla tässä ollaan"

26.08.2020 19:33 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kansojen liiga pelataan syyskuussa ilman yleisöä, Suomen Wales-kotiottelun pelipaikka ei ole vielä tiedossa

Kan­so­jen liiga pe­la­taan syys­kuus­sa ilman ylei­söä, Suomen Wa­les-ko­ti­ot­te­lun pe­li­paik­ka ei ole vielä tie­dos­sa

19.08.2020 18:42 0
Tilaajille
IS: Päävalmentaja Kanervan mukaan Teemu Pukin tulisi siirtyä pois Norwichista

IS: Pää­val­men­ta­ja Ka­ner­van mukaan Teemu Pukin tulisi siirtyä pois Nor­wic­his­ta

28.07.2020 21:43 0
Tilaajille
Olympiastadionin remontin on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä

Olym­pia­sta­dio­nin re­mon­tin on määrä val­mis­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

16.07.2020 18:04 0
Tilaajille
Suomi avaa EM-jalkapallon ensi kesänä Kööpenhaminassa 12.6. - kaikki kisakaupungit pysyvät mukana

Suomi avaa EM-jal­ka­pal­lon ensi kesänä Köö­pen­ha­mi­nas­sa 12.6. - kaikki ki­sa­kau­pun­git pysyvät mukana

17.06.2020 17:20 0
Tilaajille
Huuhkajien uusi EM-ohjelma selviämässä keskiviikkona – Euroopan jalkapalloliitto linjaa EM-turnauksen lisäksi europelien loppukautta

Huuh­ka­jien uusi EM-oh­jel­ma sel­viä­mäs­sä kes­ki­viik­ko­na – Eu­roo­pan jal­ka­pal­lo­liit­to linjaa EM-tur­nauk­sen lisäksi eu­ro­pe­lien lop­pu­kaut­ta

16.06.2020 10:31 0
Tilaajille
Useat Huuhkajien pelaajista palaavat lähiviikkoina tositoimiin

Useat Huuh­ka­jien pe­laa­jis­ta pa­laa­vat lä­hi­viik­koi­na to­si­toi­miin

04.06.2020 20:22 0
Tilaajille
Huuhkaja-kapteenilta tiukka kannanotto Yhdysvaltojen tilanteeseen: "Ovatko he valmiita myöntämään epäonnistuneensa?"

Huuh­ka­ja-kap­tee­nil­ta tiukka kan­nan­ot­to Yh­dys­val­to­jen ti­lan­tee­seen: "Ovatko he val­mii­ta myön­tä­mään epäon­nis­tu­neen­sa?"

03.06.2020 12:55 0
Tilaajille
Kööpenhamina säilyy Huuhkajien EM-avauksen isäntänä

Köö­pen­ha­mi­na säilyy Huuh­ka­jien EM-avauk­sen isän­tä­nä

08.05.2020 08:58 0
Tilaajille
Pitkittyneen kisahuuman käsikirja - matka "sukupolvien unelmaan"

Pit­kit­ty­neen ki­sa­huu­man kä­si­kir­ja - matka "su­ku­pol­vien unel­maan"

05.04.2020 08:59 0
Tilaajille
Päävalmentaja Markku Kanerva näkee EM-lopputurnauksen siirrossa jotain hyvääkin - Huuhkajilla on enemmän valmistautusmisaikaa ja uusille kasvoille saattaa avautua näytönpaikkoja

Pää­val­men­ta­ja Markku Kanerva näkee EM-lop­pu­tur­nauk­sen siir­ros­sa jotain hy­vää­kin - Huuh­ka­jil­la on enemmän val­mis­tau­tus­mi­sai­kaa ja uusille kas­voil­le saattaa avautua näy­tön­paik­ko­ja

18.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Enää 450 päivää EM-turnaukseen, Huuhkajat

Enää 450 päivää EM-tur­nauk­seen, Huuh­ka­jat

18.03.2020 07:00 0
Tilaajille
"Tämä on huonoista vaihtoehdoista paras" – EM-jalkapallo siirtyy vuodella

"Tämä on huo­nois­ta vaih­to­eh­dois­ta paras" – EM-jal­ka­pal­lo siirtyy vuo­del­la

17.03.2020 20:31 0
Tilaajille