Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tu­so­pe­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Historiateos
Kirja-arvio: Nimis-Kalle löysi paikkansa Lapin legendojen joukossa – Inarin värikäs vallesmanni Kalle Honka sai ansaitun elämäkertansa

Kir­ja-ar­vio: Ni­mis-Kal­le löysi paik­kan­sa Lapin le­gen­do­jen jou­kos­sa – I­na­rin värikäs val­les­man­ni Kalle Honka sai an­sai­tun elä­mä­ker­tan­sa

08.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Majakkamestari Martti Säikkä katosi jäljettömiin Ulkokallassa – "Ainoa todistaja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa majakanvartijana"

Ma­jak­ka­mes­ta­ri Martti Säikkä katosi jäl­jet­tö­miin Ul­ko­kal­las­sa – "Ainoa to­dis­ta­ja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa ma­ja­kan­var­ti­ja­na"

16.11.2022 08:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Rautatie oli Kaulirannan kylän elämänlanka – Ylitornion Kauliranta mainitaan aikakirjoissa ensimmäisen kerran omana rekisterikylänään vuonna 1604

Kir­ja-ar­vio: Rau­ta­tie oli Kau­li­ran­nan kylän elä­män­lan­ka – Y­li­tor­nion Kau­li­ran­ta mai­ni­taan ai­ka­kir­jois­sa en­sim­mäi­sen kerran omana re­kis­te­ri­ky­lä­nään vuonna 1604

09.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Neuvostoliittoon lähteneistä lappilaisista osa palasi ja osa katosi – Miia Apukka kirjoitti romaanin sukunsa vaietuista vaiheista

Neu­vos­to­liit­toon läh­te­neis­tä lap­pi­lai­sis­ta osa palasi ja osa katosi – Miia Apukka kir­joit­ti ro­maa­nin sukunsa vaie­tuis­ta vai­heis­ta

08.11.2022 08:24 4
Tilaajille
Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen -historianteoksessa käydään läpi merenkulun historiaa tähän päivään saakka

Pe­rä­me­ri – 500 vuotta me­ri­tie­tä poh­joi­seen -his­to­rian­teok­ses­sa käydään läpi me­ren­ku­lun his­to­riaa tähän päivään saakka

02.11.2022 20:02
Kirja-arvostelu: Kuohuva talo tarkastelee Rovaniemen teatterin viime vuosikymmeniä monen kertojan äänellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kuohuva talo tar­kas­te­lee Ro­va­nie­men teat­te­rin viime vuo­si­kym­me­niä monen ker­to­jan äänellä

16.03.2021 16:43
Tilaajille