työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hilda Länsman
Pohjoissaamelaisen joikaajan ja musiikintekijän Hildá Länsmanin elämässä vuorottelevat etelä ja pohjoinen, estradit ja poronhoito – sydämen ja sielun koti on Saamenmaalla

Poh­jois­saa­me­lai­sen joi­kaa­jan ja mu­sii­kin­te­ki­jän Hildá Läns­ma­nin elä­mäs­sä vuo­rot­te­le­vat etelä ja poh­joi­nen, est­ra­dit ja po­ron­hoi­to – ­sy­dä­men ja sielun koti on Saa­men­maal­la

06.02.2022 06:00
Tilaajille
Levyllinen progressiivista etnojoikua: Hildá Länsman tapasi nykyiset bändikaverit jo kuusivuotiaana – "Olin ehkä vähän tykästynyt poikiin"

Le­vyl­li­nen prog­res­sii­vis­ta et­no­joi­kua: Hildá Länsman tapasi ny­kyi­set bän­di­ka­ve­rit jo kuu­si­vuo­tiaa­na – "Olin ehkä vähän ty­käs­ty­nyt poi­kiin"

09.02.2021 09:43
Tilaajille