Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Google
Somejättien suitsimisella on jo kiire
Kolumni

So­me­jät­tien suit­si­mi­sel­la on jo kiire

08.10.2021 16:07 2
Tilaajille
Google ilmoitti, että Kittilän kunta on suljettu pysyvästi

Google il­moit­ti, että Kit­ti­län kunta on sul­jet­tu py­sy­väs­ti

04.10.2021 20:44 5
Tilaajille
Kaikkea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pegasus-vakoilu muistuttaa valtioiden vastuuttomuudesta ja istuttaa pelkoa älypuhelimen käyttäjään

Kaik­kea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pe­ga­sus-va­koi­lu muis­tut­taa val­tioi­den vas­tuut­to­muu­des­ta ja is­tut­taa pelkoa äly­pu­he­li­men käyt­tä­jään

26.07.2021 18:30
Tilaajille
Päiväkirja: Korona exit näkyy jo googlessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Korona exit näkyy jo goog­les­sa

31.03.2021 16:10
Tilaajille
Android-laitteissa maailmanlaajuisia ongelmia: useat sovellukset kaatuilevat – tällä vinkillä korjaat laitteesi väliaikaisesti

And­roid-lait­teis­sa maail­man­laa­jui­sia on­gel­mia: useat so­vel­luk­set kaa­tui­le­vat – tällä vin­kil­lä korjaat lait­tee­si vä­li­ai­kai­ses­ti

23.03.2021 11:32
Google opasti virheellisesti Paavalniemen jäätielle

Google opasti vir­heel­li­ses­ti Paa­val­nie­men jää­tiel­le

29.09.2020 14:56
Miksi työsuojeluviranomaisena esiintynyt Google valitsi kymmenistä kaupungeista Haminan jätti-investoinneilleen? – Lännen Media paljastaa, mitä kulisseissa tapahtui

Miksi työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­se­na esiin­ty­nyt Google valitsi kym­me­nis­tä kau­pun­geis­ta Haminan jät­ti-in­ves­toin­neil­leen? – Lännen Media pal­jas­taa, mitä ku­lis­seis­sa ta­pah­tui

28.09.2019 07:00
Tilaajille
Mitä Googlen hankkeet tarkoittavat Kainuussa ja Haminassa ja paljonko ne tuovat työpaikkoja?

Mitä Googlen hank­keet tar­koit­ta­vat Kai­nuus­sa ja Ha­mi­nas­sa ja pal­jon­ko ne tuovat työ­paik­ko­ja?

20.09.2019 21:06
Asiantuntijat: Googlen hanke lisää tuulivoimaa tuntuvasti ja tuo mainehyötyjä, jotka voivat poikia lisää investointeja – myös Ikea investoi Suomeen

Asian­tun­ti­jat: Googlen hanke lisää tuu­li­voi­maa tun­tu­vas­ti ja tuo mai­ne­hyö­ty­jä, jotka voivat poikia lisää in­ves­toin­te­ja – myös Ikea in­ves­toi Suomeen

20.09.2019 18:19
Viileä ilma tekee Suomesta datakeskuksille houkuttelevan maan – "Googlen investoinnit verrattavissa metsäteollisuuden miljardi-investointeihin"

Viileä ilma tekee Suo­mes­ta da­ta­kes­kuk­sil­le hou­kut­te­le­van maan – "Goog­len in­ves­toin­nit ver­rat­ta­vis­sa met­sä­teol­li­suu­den mil­jar­di-in­ves­toin­tei­hin"

20.09.2019 13:54
Googlelta jätti-investoinnit Suomeen: 600 miljoonaa euroa lisää Haminaan sekä kaksi uutta tuulivoimaprojektia

Goog­lel­ta jät­ti-in­ves­toin­nit Suo­meen: 600 mil­joo­naa euroa lisää Ha­mi­naan sekä kaksi uutta tuu­li­voi­ma­pro­jek­tia

20.09.2019 11:01