Englanti

Teemu Pukki täy­den­si maa­li­kar­ke­lon­sa hat­tu­tem­puk­si – va­lio­lii­ga­nou­sua var­mis­te­le­va Norwich murs­ka­si Hud­ders­fiel­din 7–0

06.04.2021 23:58
Tilaajille

Ke­mi­läis­maa­li­vah­ti Anssi Jaak­ko­la sivussa akil­les­jän­ne­vam­man takia

13.01.2021 13:09
Tilaajille

Teemu Pukille ran­gais­tus­pot­kus­ta kauden kym­me­nes täys­osu­ma

17.12.2020 12:07
Tilaajille

Pukille maali ja voitto, Fors­sil­le kaksi maalia ja tappio Eng­lan­nin ken­til­lä

24.10.2020 22:08
Tilaajille

"Hä­peäl­lis­tä", sanoo Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pa – ra­port­ti pal­jas­taa, että Eng­lan­nin kirkko epä­on­nis­tui vuo­si­kym­men­ten ajan lasten suo­je­lus­sa hy­väk­si­käy­töl­tä

07.10.2020 13:33
Kolumni

Mitä nel­jä­vuo­tiaan lapsen pitää osata? – Vastaus riippuu siitä, missä maassa satut asumaan

27.08.2020 07:42
Tilaajille
Kolumni

Brexit voi tar­koit­taa suo­ma­lai­sil­le hen­kis­tä eroa Eng­lan­nis­ta

17.07.2020 07:00
Tilaajille

Kah­des­sa va­lio­lii­ga­jouk­kuees­sa ko­ro­na­ta­pauk­sia – Teemu Pukin edus­ta­ma Norwich il­moit­ti tar­tun­nas­ta

14.06.2020 09:59
Tilaajille

"Black Lives Matter" korvaa su­ku­ni­men pe­li­pai­das­sa, Va­lio­lii­ga hy­väk­syi pe­laa­jien ra­sis­min­vas­tai­sen kam­pan­jan

12.06.2020 21:23
Tilaajille

Eng­lan­nin mes­ta­ruus­sar­jas­ta pal­jas­tui kuusi ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Stoken pää­val­men­ta­ja yksi tar­tun­nan saa­neis­ta

11.06.2020 09:45
Tilaajille

Va­lio­lii­gan seurat pyy­tä­vät pe­laa­jil­taan pal­kan­alen­nuk­sia –  kausi saa­ri­val­tios­sa ei jatku tou­ko­kuun alussa

03.04.2020 20:52
Tilaajille

Bri­tan­nias­sa kansaa neu­vo­taan va­rau­tu­maan pitkään eris­tyk­seen – ehkä ke­sä­kuu­hun asti

29.03.2020 17:38

Eng­lan­nin liigan pomo uskoo ko­ro­na­vi­ruk­sen pa­kot­ta­van seuroja ta­lou­den jär­keis­tä­mi­seen – palk­ka­ku­lut eivät voi olla 107 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta

23.03.2020 10:36
Tilaajille

Den­nis-myrs­ky on vaa­ti­nut kuo­lon­uh­re­ja Eng­lan­nis­sa - myrs­ky­tuu­let nou­se­vat Suomeen sun­nun­tai-il­ta­na

16.02.2020 11:24
Tilaajille

Bri­tan­nian poliisi löysi 39 ruu­mis­ta rekan kon­tis­ta – kul­jet­ta­ja on pi­dä­tet­ty ja poliisi on aloit­ta­nut mur­ha­tut­kin­nan

23.10.2019 13:40