Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Elinvoimalautakunta
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen elinvoimalautakunnan yksityistiepäätöksen – kaupunkilaisten tasavertaisuus on turvattava jatkossakin
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan yk­si­tyis­tie­pää­tök­sen – kau­pun­ki­lais­ten ta­sa­ver­tai­suus on tur­vat­ta­va jat­kos­sa­kin

11.01.2023 16:33 7
Tilaajille
Kävelykadun osittainen avaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­ve­ly­ka­dun osit­tai­nen avaa­mi­nen

23.11.2022 10:31
Rovaniemi kokeilee yritysvaikutusten arviointia syksyyn asti – taustalla odotettua huonompi menestys yrittäjäkyselyissä

Ro­va­nie­mi ko­kei­lee yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tia syksyyn asti – taus­tal­la odo­tet­tua huo­nom­pi me­nes­tys yrit­tä­jä­ky­se­lyis­sä

31.05.2022 21:48 2
Tilaajille
Sillan paikka siirtyi hieman etäämmäksi vanhasta asemasta – Elivoimalautakunta päätti, että Ruokasenkadun silta rakennetaan ensi vuonna 1,6 miljoonalla eurolla

Sillan paikka siirtyi hieman etääm­mäk­si van­has­ta ase­mas­ta – Eli­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti, että Ruo­ka­sen­ka­dun silta ra­ken­ne­taan ensi vuonna 1,6 mil­joo­nal­la eurolla

06.10.2020 15:01 8