Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Aleksei Navalnyin myrkytys
Bellingcat: Roman Abramovitsh ja kaksi muuta saivat myrkytysoireita osallistuttuaan Venäjän ja Ukrainan aseleponeuvotteluihin

Bel­ling­cat: Roman Ab­ra­mo­vitsh ja kaksi muuta saivat myr­ky­ty­soi­rei­ta osal­lis­tut­tuaan Venäjän ja Uk­rai­nan ase­le­po­neu­vot­te­lui­hin

28.03.2022 22:36 2
Tilaajille
Selviytyi Siperiassa murhayrityksestä kemiallisella aseella, toipui Saksassa, palasi kotiin ja sairastaa hoidotta – kuoleeko Navalnyi Vladimirin vankilassa?

Sel­viy­tyi Si­pe­rias­sa mur­hay­ri­tyk­ses­tä ke­mial­li­sel­la aseel­la, toipui Sak­sas­sa, palasi kotiin ja sai­ras­taa hoi­dot­ta – kuo­lee­ko Na­val­nyi Vla­di­mi­rin van­ki­las­sa?

10.04.2021 18:30
Tilaajille
Navalnyi-kommentointi oli Suomessa poikkeuksellista – "Pääministerin tviitti tulkitaan Suomen hallituksen kannaksi ainakin ulkomailla"

Na­val­nyi-kom­men­toin­ti oli Suo­mes­sa poik­keuk­sel­lis­ta – "Pää­mi­nis­te­rin tviitti tul­ki­taan Suomen hal­li­tuk­sen kan­nak­si ainakin ul­ko­mail­la"

19.01.2021 19:29
Putin pelkää ja se näkyy
Pääkirjoitus

Putin pelkää ja se näkyy

19.01.2021 05:30 2
Tilaajille
Aleksei Navalnyi saapui murhayrityksen jälkeen kotiin Venäjälle, pidätettiin heti passintarkastuksessa – "En pelkää"

Aleksei Na­val­nyi saapui mur­hay­ri­tyk­sen jälkeen kotiin Ve­nä­jäl­le, pi­dä­tet­tiin heti pas­sin­tar­kas­tuk­ses­sa – "En pelkää"

17.01.2021 22:57 2
Mitä Aleksei Navalnyille tapahtuu Venäjälle palatessa? Novitshok-murhayrityksestä toipuva saa tukijoiltaan juhlavastaanoton – Putinin koneisto uhkaa vankilalla

Mitä Aleksei Na­val­nyil­le ta­pah­tuu Ve­nä­jäl­le pa­la­tes­sa? No­vi­tshok-mur­hay­ri­tyk­ses­tä toipuva saa tu­ki­joil­taan juh­la­vas­taa­no­ton – Putinin ko­neis­to uhkaa van­ki­lal­la

16.01.2021 18:30
Tilaajille
Sauli Niinistö ja Vladimir Putin kävivät pitkän puhelinkeskustelun – presidentit keskustelivat Suomen ja Venäjän suhteiden lisäksi Navalnyin tapauksesta

Sauli Nii­nis­tö ja Vla­di­mir Putin kävivät pitkän pu­he­lin­kes­kus­te­lun – pre­si­den­tit kes­kus­te­li­vat Suomen ja Venäjän suh­tei­den lisäksi Na­val­nyin ta­pauk­ses­ta

28.12.2020 13:55
Aleksei Navalnyi: myrkky laitettiin hänen alushousuihinsa – oppositiovaikuttaja huijasi FSB:n agenttia paljastamaan tietoja murhayrityksestä

Aleksei Na­val­nyi: myrkky lai­tet­tiin hänen alus­hou­sui­hin­sa – op­po­si­tio­vai­kut­ta­ja huijasi FSB:n agent­tia pal­jas­ta­maan tietoja mur­hay­ri­tyk­ses­tä

21.12.2020 20:29
Putin: Venäjän turvallisuuspalvelu olisi hoitanut asian “loppuun asti”, jos se olisi halunnut tappaa Navalnyin – presidentti vastaili kysymyksiin viiden tunnin ajan

Putin: Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lu olisi hoi­ta­nut asian “lop­puun asti”, jos se olisi ha­lun­nut tappaa Na­val­nyin – pre­si­dent­ti vas­tai­li ky­sy­myk­siin viiden tunnin ajan

17.12.2020 19:15
Edes myrkytys ei hiljentänyt Aleksei Navalnyia – politikointi jatkuu somessa samalla, kun oppositiovaikuttaja viettää terveellistä elämää Saksassa

Edes myr­ky­tys ei hil­jen­tä­nyt Aleksei Na­val­nyia – po­li­ti­koin­ti jatkuu somessa sa­mal­la, kun op­po­si­tio­vai­kut­ta­ja viettää ter­veel­lis­tä elämää Sak­sas­sa

17.12.2020 15:36
Tilaajille
Europarlamentaarikko Alviina Alametsä perää lisää pakotteita Vladimir Putinin lähipiirille – oppositiojohtaja Alexei Navalnyi puhui mepeille

Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Alviina Ala­met­sä perää lisää pa­kot­tei­ta Vla­di­mir Putinin lä­hi­pii­ril­le – op­po­si­tio­joh­ta­ja Alexei Na­val­nyi puhui me­peil­le

27.11.2020 18:34
“Tunsin kuolevani” – Aleksei Navalnyi syyttää venäläisviranomaisia myrkyttämisestään ja vertaa kokemaansa ankeuttajan suudelmaan ensimmäisessä myrkytyksen jälkeisessä videohaastattelussa

“Tunsin kuo­le­va­ni” – Aleksei Na­val­nyi syyttää ve­nä­läis­vi­ra­no­mai­sia myr­kyt­tä­mi­ses­tään ja vertaa ko­ke­maan­sa an­keut­ta­jan suu­del­maan en­sim­mäi­ses­sä myr­ky­tyk­sen jäl­kei­ses­sä vi­deo­haas­tat­te­lus­sa

07.10.2020 19:08
Tilaajille
Saksalaislehti: Liittokansleri Angela Merkel vieraili myrkytyksestä toipuvan Navalnyin luona berliiniläissairaalassa

Sak­sa­lais­leh­ti: Liit­to­kans­le­ri Angela Merkel vie­rai­li myr­ky­tyk­ses­tä toi­pu­van Na­val­nyin luona ber­lii­ni­läis­sai­raa­las­sa

28.09.2020 10:29
Näin novitshok vaikuttaa elimistöön – Navalnyin saama myrkky aiheuttaa jatkuvia lihaskouristuksia, jotka lopulta voivat tappaa

Näin no­vi­tshok vai­kut­taa eli­mis­töön – Na­val­nyin saama myrkky ai­heut­taa jat­ku­via li­has­kou­ris­tuk­sia, jotka lopulta voivat tappaa

27.09.2020 09:22
Tilaajille
Myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta, pitkäaikaisista oireista ei ole tietoa – Kreml ei ole aloittanut rikostutkintaa

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, pit­käai­kai­sis­ta oi­reis­ta ei ole tietoa – Kreml ei ole aloit­ta­nut ri­kos­tut­kin­taa

23.09.2020 11:08
Kolme suomalaismeppiä äänesti tyhjää, kun EU-parlamentti päätti tuomita Navalnyin myrkytyksen – näin he perustelevat ratkaisuaan, joka huomattiin myös Venäjällä

Kolme suo­ma­lais­mep­piä äänesti tyhjää, kun EU-par­la­ment­ti päätti tuomita Na­val­nyin myr­ky­tyk­sen – näin he pe­rus­te­le­vat rat­kai­suaan, joka huo­mat­tiin myös Ve­nä­jäl­lä

22.09.2020 06:00
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31
Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi saattoi juoda myrkytettyä pullovettä hotellihuoneessa

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyi saattoi juoda myr­ky­tet­tyä pul­lo­vet­tä ho­tel­li­huo­nees­sa

17.09.2020 11:38
Oppositiojohtaja Navalnyi julkaisi kuvan sairaalasta – kertoi pystyvänsä hengittämään itse

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyi jul­kai­si kuvan sai­raa­las­ta – kertoi pys­ty­vän­sä hen­git­tä­mään itse

15.09.2020 14:58
Venäläislähteet Reutersille: Navalnyin myrkytys tiedettiin jo venäläissairaalassa, diagnoosi oli valheellinen – "Kaikki olivat varmoja että kyse oli myrkytyksestä"

Ve­nä­läis­läh­teet Reu­ter­sil­le: Na­val­nyin myr­ky­tys tie­det­tiin jo ve­nä­läis­sai­raa­las­sa, diag­noo­si oli val­heel­li­nen – "Kaikki olivat varmoja että kyse oli myr­ky­tyk­ses­tä"

14.09.2020 23:32