aitajuoksu

Anni Siir­to­la on pi­ka-ai­to­jen uusin kieh­to­va suo­ma­lais­ni­mi – An­ni­ma­ri Kort­teen ja kump­pa­nien esi­merk­ki tuo nuo­rel­le ur­hei­li­jal­le myös kai­vat­tua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tu­los­ta"

04.05.2021 18:38
Tilaajille

Korte päätti leirin kyy­ne­leet sil­mis­sä: ”No­pein­ta vauhtia kos­kaan”

21.01.2021 21:08
Tilaajille

Lotta Harala jahtaa huip­pu­kun­toi­se­na 13 se­kun­nin ali­tus­ta ja tähtää jo olym­pia­lai­siin

24.08.2020 20:45
Tilaajille

An­ni­ma­ri Korte, 32, hakee Turun Kalevan ki­sois­ta en­sim­mäis­tä ai­kuis­ten SM-kul­taan­sa: "Kaksi vuotta on oi­keas­ti vasta kunnon uraa takana"

13.08.2020 21:50
Tilaajille

An­ni­ma­ri Korte on "luon­tai­nen ai­ta­juok­si­ja" - pi­ka-ai­to­jen SE-nais­ta ylis­te­tään la­ji­tai­dos­ta, mutta hän on myös raju har­joit­te­li­ja ja vahva kil­pai­li­ja

10.07.2020 20:30
Tilaajille

An­ni­ma­ri Korte päätti gp-il­lan huip­pu­ai­kaan 12,76 - oli jäädä pois koko kisasta

08.07.2020 21:42
Tilaajille

Neziri paras suo­ma­lai­nen 200 metrin ai­dois­sa – SE lai­tet­tiin uusiksi har­vi­nai­sel­la mat­kal­la

11.06.2020 21:56
Tilaajille

An­ni­ma­ri Korte aitoi maail­man kär­ki­ajan 12,84

07.06.2020 20:20
Tilaajille

Oskari Mörö juoksi 200 metrin aitojen no­peim­mak­si suo­ma­lai­sek­si – Kyl­lö­sen en­nä­tys­ai­ka oli 33 vuoden takaa

07.06.2020 18:34
Tilaajille

Ei tullut Matti Ris­ti­ses­tä ai­ta­juok­sun olym­pia­san­ka­ria, mutta tuli tun­net­tu näyt­te­li­jä: "Ur­hei­lu­taus­ta antoi minulle it­se­var­muut­ta ha­keu­tua teat­te­rin pariin"

20.04.2020 21:21
Tilaajille

Suomi on Eu­roo­pan ran­king­yk­kö­nen naisten 100 metrin ai­ta­juok­sus­sa!

16.04.2020 14:03
Tilaajille

Noo­ra­lot­ta Neziri aitoi lois­to­ajal­la toi­sek­si Ber­lii­nis­sä: ”SE:tä läksin ha­ke­maan, ha­luai­sin juosta alle 7,95:n”

14.02.2020 22:06
Tilaajille

Bog­da­noff rikkoi 60 metrin ai­ta­juok­sun MM-ra­jan

02.01.2020 19:45
Tilaajille

Elmo Lakka pettyi vauh­tiin­sa: "Ei tosiaan hyvin mennyt"

30.09.2019 21:30
Tilaajille