kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

100-vuotias
Sydämessä on paikka Karjalalle ja Kemille – 100-vuotias Sirkka Kajanne on rintamalotta, joka ei unohda nuoruusvuosien kokemuksia sotasairaalassa

Sy­dä­mes­sä on paikka Kar­ja­lal­le ja Kemille – 100-vuo­tias Sirkka Kajanne on rin­ta­ma­lot­ta, joka ei unohda nuo­ruus­vuo­sien ko­ke­muk­sia so­ta­sai­raa­las­sa

30.11.2023 17:30 3
Tilaajille
Toivola-Luotolan Setlementti 100 vuotta

Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­ment­ti 100 vuotta

23.11.2023 09:15
Osuuskassoilla tuettiin maaseutua

Osuus­kas­soil­la tuet­tiin maa­seu­tua

15.11.2023 15:20
Tie ruumisarkkuliikkeestä täyden palvelun hautaustoimistoksi – Jokelan perheyritys juhlistaa 100-vuotistaivaltaan juhlakonsertilla
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Tie ruu­mis­ark­ku­liik­kees­tä täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­tok­si – Jokelan per­he­yri­tys juh­lis­taa 100-vuo­tis­tai­val­taan juh­la­kon­ser­til­la

25.01.2023 06:00
100-vuotias Elsa Kapraali on säilyttänyt valoisan mielensä – sotavuodet eivät unohdu, vaikka rauhan aikaa on onneksi eletty jo pitkään

100-vuo­tias Elsa Kap­raa­li on säi­lyt­tä­nyt va­loi­san mie­len­sä – so­ta­vuo­det eivät unohdu, vaikka rauhan aikaa on onneksi eletty jo pitkään

19.11.2022 17:30 5
Tilaajille
Yhteys toimii kodin ja koulun välillä – Oppilasennusteiden mukaan satavuotiaan Mattisen koulun tulevaisuus taattu jatkossakin

Yhteys toimii kodin ja koulun välillä – Op­pi­las­en­nus­tei­den mukaan sa­ta­vuo­tiaan Mat­ti­sen koulun tu­le­vai­suus taattu jat­kos­sa­kin

13.10.2022 10:52
Sotaveteraaneilla on nykyisin hyvät oltavat - satavuotias kaakamolainen Arvi Isonikkilä toimii aktiivisesti järjestöissä ja pitää huolta kunnostaan

So­ta­ve­te­raa­neil­la on ny­kyi­sin hyvät oltavat - sa­ta­vuo­tias kaa­ka­mo­lai­nen Arvi Iso­nik­ki­lä toimii ak­tii­vi­ses­ti jär­jes­töis­sä ja pitää huolta kun­nos­taan

15.09.2022 09:45
Kesä on pesäpalloilun kohtalonkysymyksiä – Satavuotisjuhlaa viettävä kansallispeli testaa lähiaikoina pesäpalloilua keinovaloissa

Kesä on pe­sä­pal­loi­lun koh­ta­lon­ky­sy­myk­siä – Sa­ta­vuo­tis­juh­laa viet­tä­vä kan­sal­lis­pe­li testaa lä­hi­ai­koi­na pe­sä­pal­loi­lua kei­no­va­lois­sa

07.07.2022 19:10