Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Osuus­kas­soil­la tuet­tiin maa­seu­tua

Kemin Seudun Osuuspankki täyttää 100 vuotta. Pankin historiaan mahtuu lukuisia käänteitä.

Kemin Seudun Osuuspankki täyttää tänä vuonna 100 vuotta. OP-Ryhmä vietti puolestaan viime vuonna 120-vuotisjuhlaansa, sillä osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiö perustettiin 14.5.1902. Juhlan kruunaa historioitsija Matti Ylipiessan kirjoittama historiikki, joka kattaa Kemin seudun ja Simon osuuskassatoiminnan varhaisvaiheet ja perustuu haastattelujen lisäksi arkistoaineistoihin. Teos julkaistaan joulukuussa.

– Pankin historian merkkipylväitä ovat olleet Kemiin siirtyminen 1937, asutus- ja jälleenrakennuslainojen myöntäminen 1945, Valtalinnan eli nykyisen toimitalon rakentaminen 1955 ja säästöpankkiryhmän konttorien liiketoiminnan osto 1993, kertoo Ylipiessa.

Maaseutukylien osuuskassa

Osuuskassamuoto kehitettiin alunperin Saksassa köyhien maaseudulla asuvien ihmisten taloudellista tukemista varten 1800-luvulla.