pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yt-neu­vot­te­luis­ta pitäisi voida kes­kus­tel­la

Kemin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.8. oli esitys koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen aloittamisesta. Vasemmistoliiton hallitusryhmä käsitteli asiaa ja oli päätösesityksestä eri mieltä.

Ryhmä olisi halunnut enemmän konkretiaa muun muassa aikatauluun, päätösten kohdistumiseen, mahdollisten lomautusten kestoihin ja laskelmiin siitä, kuinka paljon säästöjä niillä saadaan. Nythän näistä asioista ei ole mitään tietoa. Lisäksi kiirehtiminen ja huono tiedottaminen luovat esityksen ympärille tarpeetonta hämmennystä henkilöstössä, jolle asiasta ei ole tiedotettu lainkaan.