Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Hon­ka­vaa­ra-Iso­vaa­ran tuu­li­voi­ma-alueen kaa­voi­tus­aloit­teen

Ylitornion kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan hyväksyä Ylitornion Tuulivoima Oy:n Honkavaara-Isovaaran tuulivoima-alueen kaavoitusaloitteen.

Ylitornion Tuulivoima Oy on Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö. Hankealueen kokonaisala on 68 neliökilometrin kokoinen. Alue on kokonaisuudessaan metsätalousaluetta eikä alueella ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.