kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Yli­tor­nion Kai­nuun­ky­läs­sä on Tor­nion­joen suurin saa­ris­to – Nyt ely-kes­kus hakee rai­vaa­jia ja lai­dun­ta­jia ar­vok­kaan tul­va­mai­se­man kun­nos­tuk­seen

Kosteaa heinätulvaniittyä Pappilanhiedassa Kainuunkylässä. Ely-keskuksen kuva otettu Suomeen päin. Alue on ollut hiljattain laidunnuksessa, joten se ei ole pusikoitunut.
Kosteaa heinätulvaniittyä Pappilanhiedassa Kainuunkylässä. Ely-keskuksen kuva otettu Suomeen päin. Alue on ollut hiljattain laidunnuksessa, joten se ei ole pusikoitunut.
Kuva: Piia Kangas

Tornionjoen suurimman "saariston" eli Ylitornion Kainuunkylän saarten maisema aiotaan kunnostaa. Lapin ely-keskus etsiikin kilpailutuksella maiseman raivaajia samoin kuin laiduntavia eläimiä saariin.

Ely-keskuksen mukaan pusikoitunut maisema on harmittanut paikallisia asukkaita. Lisäksi alue on monin tavoin maisemallisesti arvokas.