Tilaajille

Yli­tor­nio in­ves­toi lap­siin, mat­kai­luun ja infraan – tarkan euron kunta listaa uusia ra­ken­nus­koh­tei­ta myös lä­hi­vuo­sil­le.

Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluodon valmistelema viimeinen talousarvioesitys on aiempien vuosien tavoin hyvin tasapainossa. Veroprosentti on muuta Lappia matalampi, mutta investointeja pystytään tasaisesti tekemään.

Tarkan talouden kuntana tiedettävän Ylitornion taloussuunnitelmakauden vuodetkin ovat pysymässä tasapainossa.