Yli 200 000 euroa Aa­va­sak­san ja Mel­tos­jär­ven aluei­den kun­nos­ta­mi­seen - Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo ka­te­taan

Aavasaksan kruununnäyttämön kattamiseen saatiin avustusta.
Aavasaksan kruununnäyttämön kattamiseen saatiin avustusta.
Kuva: Katja Lehto

Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on myöntänyt Ylitornion kunnalle avustukset Aavasaksan Kruununäyttämön katsomon kattamiseen sekä Meltosjärven lintutornien ja niihin liittyvien rakenteiden kunnostamiseen. Lisäksi Ylitornio kunta sai Uudenmaan ELY-keskukselta avustuksen lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen.

Aavasaksan katsomon kattamiseen myönnettiin 105 000 euron rahoitus, hankkeen kokonaisrahoitus on noin 150 000 euroa. Hankkeeseen liittyvät rakennustyöt aloitetaan syksyn 2021 aikana.

Meltosjärven lintutornin ja niihin liittyvien rakenteiden kunnostamiseen myönnettiin 82 000 euroa avustusta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 117 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-31.12.2022.

Lähivirkistysalueiden kunnostushanke on suunnattu Aavasaksan alueen kehittämiseen sekä Aurinkovaarojen Jotos- reitin kunnostamiseen.

Näihin avustusta myönnettiin noin 24 500 euroa. Kunnan omarahoitusosuus on 50%. Hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuu noin 50 000€. Hankkeen suunnitellut toimenpiteet on toteutettava vuoden 2021 aikana.