Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Yk­si­tois­ta maail­man­pe­rin­tö­pis­tet­tä poh­joi­sen ket­jus­sa – Struven ketjun mit­taus­pis­teis­tä ke­rä­tään tie­to­pa­ket­te­ja ja tehdään vir­tuaa­lis­ta ma­te­riaa­lia

Olisiko ajankohta osunut parempaan. Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat -hankkeen hankekoordinaattorit Tarja Tuominen Haaparannalta, Eila Seppänen Lapin ammattikorkeakoulusta ja Jarno Niskala Torniosta kävivät Struven ketjun Alatornion kirkon mittauspisteessä keskiviikkona, jolloin on kulunut 15 vuotta siitä, kun Sruven ketju otettiin Unescon maailmanperintöluetteloon.

Struven ketju on kolmiomittauspisteiden ketju, joka kulkee kymmenen maan läpi Mustaltamereltä Jäämerelle. Tuon 2 820 kilometrin mittaisen ketjun pohjoisin osa ulottuu Perämereltä Jäämerelle, Torniosta Hammerfestiin.