Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yh­teen­sä 25 mil­joo­nan euron raa­ka­puun kuor­maus­pai­kat ra­ken­ne­taan Ou­lai­sis­sa ja Haa­pa­jär­vel­lä

Oulaisissa ja Haapajärvellä rakennetaan uudet raakapuun kuormauspaikat, kertoo Väylävirasto. Työt alkoivat maaliskuussa ja urakka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Oulaisissa ja Haapajärvellä rakennetaan uudet raakapuun kuormauspaikat, kertoo Väylävirasto.  Työt alkoivat maaliskuussa ja urakka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Kustannusarvio Oulaisten raakapuun kuormauspaikan parantamiselle sekä ratapihan parannustöille on noin 10 miljoonaa euroa. Haapajärven osalta kokonaiskustannusarvio puolestaan on noin 15 miljoonaa euroa.

– Haapajärven ja Oulaisten alueille tarvitaan elinkeinoelämän tarpeisiin sopivat raakapuun kuormauspaikat, koska alueiden merkitys osana elinkeinoelämän raakapuun kuormauksen kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä kuljetusketjua on suuri. Lisäksi nykyisellään esimerkiksi Haapajärven alueen raakapuunkuormauspaikka on ahdas, mitoiltaan riittämätön ja sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä, projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta kertoo tiedotteessa.

Raiderakennusta ja muutoksia ratapihalla

Oulaisissa uusi kuormausalue liitetään nykyiseen ratapihaan uudella linjaraiteen viereen rakennettavalla tuloraiteella ja ratapihalle tulevalla erkanemisvaihteella. Uusi tuloraide sähköistetään lastausalueiden päähän saakka.

Lisäksi nykyisellä ratapihalla tehdään uuteen raakapuunkuormauspaikkaan liittyviä raiteisto-, sähkörata- ja turvalaitemuutoksia.

Haapajärven kuormauspaikka valaistaan ja liitetään Äänekoski-Haapajärvi-rataosaan sähköistettävällä tuloraiteella ja uudella vaihdeyhteydellä. Samalla poistetaan Hulppion tasoristeys Konikujan päästä sekä uusitaan Tujuojan ratasilta.

Haapajärven alueella tehdään lisäksi mittavia turvalaitemuutoksia rakentamalla uusi asetinlaitetila Ouluntien ylikulkusillan läheiselle varastoalueelle. Vanha varastorakennus ja käyttämättömäksi jäävät nykyisen ratapihan kuormausraiteet puretaan.

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat ovat Väyläviraston mukaan keskeinen osa toimivia ja kustannustehokkaita raakapuun kuljetusketjuja. Kuormauspaikkoja kehittämällä varmistetaan niiden ajantasaisuus ja elinkeinoelämän tarpeet.

Väylävirasto suunnittelee kokonaan uusien raakapuun kuormauspaikkojen rakentamista ja vanhojen kuormauspaikkojen parantamista Pohjois-Suomessa myös Vaalan Nuojuassa, Pellossa ja Kolarissa.