Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut on utopia, mutta pe­rus­pal­ve­luis­ta on pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin kiinni

Poliitikot yli puoluerajojen tapaavat asettaa tavoitteekseen tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Suomen, missä palvelut pelaavat ja kaikilla on yhtä hyvä olla. Realismin kanssa tällä ei ole ollut enää aikoihin mitään tekemistä.

Tuorein todiste on Kalevi Sorsa-säätiön ”Eriarvoisuuksien Suomi”-raportti, joka kertoo (LK 20.4.), että suomalaisten hyvinvointi on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja suurten kaupunkien ympäryskuntiin. Tässä tapauksessa hyvinvointia on mitattu työllisyysasteella, huoltosuhteella, lasten köyhyysriskillä, tulotasolla, terveydenhoidossa työskentelevien määrällä, asuntolainoilla, äänestysaktiivisuudella, laajakaistan kattavuudella ja sisäisellä muuttoliikkeellä.