Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Yhä useampi yrit­tä­jä lähellä lop­puun­pa­la­mis­ta – huoli yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­ta on kuor­mit­ta­nut työssä jak­sa­mis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä

Eniten työssä kuormittumista ovat koronakevään aikana kokeneet keski-ikäiset ja kaupan alan yrittäjät.

Yhä useampi yrittäjä ilmoittaa olevansa lähellä loppuun palamista tai jatkuvasti ylirasittunut koronakevään myötä, selviää markkinatutkimusyritys Kantarin kyselystä.

Yrittäjistä lähes joka kymmenes (8 prosenttia) on ilmoittanut olevansa lähellä loppuunpalamista maalis- ja toukokuussa. Vertailujaksolla lokakuussa 2017 lähellä loppuunpalamista kertoi olleensa vain kolme prosenttia.

– Kyllähän ero on huolestuttava, kun lähellä loppuun palavien määrä on yli tuplaantunut, Kantarin tutkimusjohtaja Jaakko Hyry sanoo.

Maaliskuussa 16 prosenttia ja toukokuussa 14 prosenttia vastanneista yrittäjistä kertoi olevansa jatkuvasti ylirasittuneita. Lokakuussa 2017 vastaava luku oli yhdeksän prosenttia.

Kuitenkin sellaisten yrittäjien määrä, joilla ei ole jaksamisongelmia töissä, on laskenut vain hieman. Lokakuussa 2017 jaksamisongelmia ei ollut 38 prosentilla, nyt maaliskuussa jaksamisongelmia ei ole ollut 35 prosentilla ja toukokuussa 43 prosentilla vastanneista.

– Tilanne näyttää vakiintuneen. Usko oman yrityksen selviämiseen on hieman lisääntynyt koko kriisin ajan. Se osittain vaikuttaa.

Lisäksi Hyry arvioi, että vaikutusta on myös sillä, että tyytyväisyys Marinin hallitukseen on kohtalaisen hyvä yrittäjien keskuudessa.

– Iso kysymys yrittäjien jaksamisen kehittymiseen on epidemian toinen aalto. Sitten näemme, millaiseksi tilanne muodostuu.

Huoli yrityksen tulevaisuudesta verottaa jaksamista

Selvästi eniten lähellä loppuunpalamista ilmoittavat olevansa ne yrittäjät, joiden yritys kaatuu (33 prosenttia) tai joiden yritys ehkä kaatuu (38 prosenttia).

Vastaavasti niistä, jotka uskovat yrityksensä selviävän, lähes puolet (48 prosenttia) ilmoittaa, ettei jaksamisongelmia työssä ole.

Oman jaksamisen koetaan vaikuttavan paljon yrityksen toimintaan eniten kaupan (55 prosenttia), rakentamisen (56 prosenttia) ja palvelualoilla (53 prosenttia). Teollisuudessa 47 prosenttia yrittäjistä kokee, että oma jaksaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan paljon.

Lähellä loppuunpalamista eniten ilmoittaa olevansa kaupan alan yrittäjät (13 prosenttia). Vastaava luku on teollisuudessa neljä prosenttia, rakentamisessa kolme prosenttia ja palveluissa seitsemän prosenttia.

Vastuu työntekijöistä tuo kuormitusta

Yksin yrittävistä 39 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole jaksamisongelmia. Viidestä yhdeksään työllistävistä puolestaan vain 23 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole jaksamisongelmia.

Vastaajista yksin yrittäjät kuitenkin kokevat jaksamisensa vaikutuksen olevan suuri yrityksen toiminnan kannalta. Heistä 58 prosenttia ilmoittaa, että oma jaksaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan paljon. Viidestä yhdeksään työntekijää palkkaavien yritysten edustajista 41 prosenttia kokee jaksamisensa vaikuttavan yrityksen toimintaan paljon.

– Voisin kuvitella tämän johtuvan siitä, että useamman henkilön yrityksissä vastuu jakautuu tasaisemmin.

Keski-ikäisillä eniten kuormitusta

Vähiten jaksamisongelmia on yli 60-vuotiailla. Puolet ikäluokasta ilmoittaa, ettei jaksamisongelmia ole. Neljä prosenttia ilmoittaa olevansa lähellä loppuunpalamista. Jatkuvasti ylirasittuneita ilmoittaa olevansa kahdeksan prosenttia.

– Eläkeiän lähestyminen voi vaikuttaa.

Eniten lähellä loppuunpalamista tai jatkuvasti ylirasittuneita löytyy 40–49-vuotiaista (24 prosenttia) ja 50–59-vuotiaista (27 prosenttia).

Kantar TNS Oy:n suorittama yrittäjägallup kattaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tutkimukseen vastasti yhteensä 1008 pk-yritysten edustajaa. Vastaajat jakautuvat toimialoille teollisuus, kauppa, palvelut, rakentaminen ja määrittelemätön. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +-3,1 prosenttiyksikköä.