Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tor­nios­sa on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa ja kau­pois­sa, Ko­la­ris­sa lauan­tai­na yksi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tuk­sen laa­je­ne­vat

Sunnuntai

18.00: Torniossa on voinut altistua koronalle ravintoloissa, kaupassa ja Alkossa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu viikonloppuna koronatapaus, johon voi liittyä joukkoaltistumisia.

Koronavirukselle on voinut altistua torstaina ja perjantaina ravintola Wanhassa Mestarissa sekä perjantaina ravintola Golden Flowerissa.

Lisäksi perjantaina on voinut altistua kahdessa ruokakaupassa ja Alkossa. Näissä paikoissa olleita ihmisiä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin, mikäli ilmenee koronainfektioon sopivia oireita.

Tornio

Näissä paikoissa on voinut altistua

Ravintola Wanha Mestari to 15.4. klo 14–15 ja pe 16.4. klo 20.30–21.45

K-Market Lohipato to 15.4. klo 19.30–20

Ravintola Golden Flower pe 16.4 klo 14–15

Citymarket ja Alko pe 16.4.2021 klo 18–19

14.55: Valtiohallinto hahmotellut kolme eri koronaskenaariota

Keskeiset ministeriöt ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat hahmotelleet Suomeen kolme erilaista koronaskenaariota. Niiden painopiste on tulevissa vuosissa.

Kevään koronatilanteeseen liittyy ennusteen mukaan isoja epävarmuuksia. Siitä huolimatta Suomessa on luotu kolme skenaariota koronaepidemian myöhemmistä vaiheista.

Valtioneuvosto painottaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan laskelmiin ja arviointiin perustuvia vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Niitä on hyödynnetty hallituksen suunnitelmassa koronarajoitusten purkamisesta.

Skenaariot on muodostettu valtioneuvoston kanslian johdolla yhteistyössä THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Koronaepidemian skenaariot

Skenaario 1

"Ensimmäisessä skenaariossa tilanne normalisoituu kesä-heinäkuuhun mennessä. Rokotukset etenevät suunnitellusti ja rajoitustoimien avulla hillitään kevään epidemiatilannetta. Talven 2021–2022 epidemia jää vaikutuksiltaan lieväksi. VM:n joulukuun suhdanne-ennusteen perusura on laadittu tämän skenaarion mukaan. Tässä skenaariossa yhteiskunta toimisi syksystä alkaen käytännössä normaalisti ilman merkittäviä rajoitustoimia ja häiriöitä taloudelliselle toimeliaisuudelle, palveluille tai sosiaaliselle kanssakäymiselle. Vastaava kehityskulku toteutuisi Suomelle keskeisissä vientimaissa."

Skenaario 2

"Toisessa skenaariossa epidemia on saatu hallintaan Suomessa syyskauden 2021 alkaessa eli Suomen tilanne vastaa skenaariossa 1 kuvattua. Suomi siirtyy lähes normaaliin elämään kesä- heinäkuun aikana, eikä epidemiatilanne enää merkittävästi heikkene tämän jälkeen. Maailmalla tilanne pitkittyy, ja kehittyvissä maissa tilanne voi olla vaikea. Tämä luo epävarmuutta, mikä vaikuttaa Suomeen erityisesti kansainvälisen kaupan kautta."

Skenaario 3

"Kolmannessa skenaariossa epidemian hallinta viivästyy syystä tai toisesta sekä Suomessa että maailmalla. Olennaisesti epidemiatilanne on tässä skenaariossa vielä vuoden 2021 lopulla haastava ja helpottaa vasta vuoden 2022 aikana. Talouden elpyminen ja yhteiskunnan eheytyminen viivästyvät."

Lähde: Valtioneuvoston viestintä

Laskelmien mukaan missään skenaariossa talousvaikutukset eivät ole kokonaisuudessaan kovin vakavia. Sen sijaan huolena on hyvinvointiongelmien kasaantuminen. Erityinen riski koskee lapsia ja nuoria.

Huomionarvoista on, että kriisillä on myös myönteisiä vaikutuksia, kuten digitaalisten palveluiden ja toimintamallien kehityspyrähdykset.

Lauantai

17.50: Kolarissa on todettu yksi uusi koronatartunta

Kolarin kunta tiedottaa, että kolarilaisella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Asiasta tiedotettiin lauantaina alkuillasta. Tartunnan jäljitys ja altistuneiden kartoitus on aloitettu.

Aiemmin oli tiedossa, että Lapin sairaanhoitopiirissä oli perjantai-iltapäivään mennessä todettu tällä viikolla kaksi koronatartuntaa. Näistä jälkimmäinen tuli ilmi torstain tai perjantain aikana karanteenissa olevalla ulkopaikkakuntalaisella Kittilän Levillä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oli perjantaihin mennessä todettu tällä viikolla kolme tartuntaa.

17.50: Rovaniemellä rokotusvuorossa 65 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset

Rovaniemellä koronarokotukset laajenevat niihin 65 vuotta täyttäneisiin, jotka kuuluvat riskiryhmiin 1 ja 2. Nämä henkilöt voivat varata ajan koronarokotukseen.

Riskiryhmiin kuulumattomista henkilöistä ajan voivat varata 68 vuotta täyttäneet.

Lisätietoa riskiryhmistä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Rokottaminen tapahtuu kaupungintalolla Hallituskadulla. Kaupunki muistuttaa, että asiakas ei voi valita, minkä rokotteen ottaa.