Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Vii­des­osa Lapin pin­ta-alas­ta kiin­nos­taa mal­min­et­si­jöi­tä – laa­jim­mat mal­min­et­sin­tä­lu­vat ovat voi­mas­sa Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä

Kittilä
Malminäytteitä Ylitornion ja Rovaniemen rajan tuntumasta. Arkistokuva.
Malminäytteitä Ylitornion ja Rovaniemen rajan tuntumasta. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Suurin osa Suomen malminetsinnästä tehdään Lapin maakunnassa. Siellä on voimassa pinta-alaltaan eniten malminetsintälupia ja -hakemuksia sekä varauksia. Niitä on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tilaston mukaan kaikkiaan voimassa yhteensä noin 20 000 neliökilometrin alueella eli noin viidesosalla koko Lapin pinta-alasta.

Koeporauksiin oikeuttavia malminetsintälupia puolestaan on voimassa noin 1,4 prosentilla maakunnan pinta-alasta.

Tervolassa noin 80 prosenttia kunnan pinta-alasta on varattu tai haettu varauksiin. Kunnanjohtaja Mika Simoskan mukaan kunnassa on suhtauduttu yhtiöiden malminetsintäaikeisiin rauhallisesti.

– Täällä ihmiset ymmärtävät eron varauksen, valtauksen ja kaivoslupien välillä. Ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan, sanoo Simoska.

Aktiivisia malminetsintälupia Tervolassa ei tällä hetkellä ole.

Laajimmat malminetsintäluvat ovat voimassa Kittilässä ja Sodankylässä. Kummassakin kunnassa lupia on voimassa noin kuudella prosentilla kunnan pinta-alasta. Osa näiden kuntien malminetsintäluvista liittyy niissä toimivien kaivosten jatkomalminetsintään.

Ylä-Lapin kunnissa Utsjoella, Enontekiöllä ja Inarissa ei ole Tukesin karttapalvelun mukaan voimassa yhtään malminetsintälupaa.

Malminetsintään käytetään Suomessa vuosittain rahaa 60–70 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat kasvaneet vuodesta 2015 lukuun ottamatta vuotta 2019. Tukesin ylitarkastajan Ilkka Keskitalon mukaan toiminnalle on luonteenomaista suuri kausivaihtelu.

Suomeen tulee lisää isoja toimijoita etsimään malmia, uskoo Latitude 66 Cobalt -yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer. Maailman kolmanneksi suurimman kaivosyhtiön Rio Tinton suomalainen tytäryhtiö on tehnyt varauksia muun muassa Tervolassa.

– Malminetsintä tulee olemaan todella aktiivista, koska kaivostoiminnan vastuullisuus tulee olemaan merkittävä kilpailuetu maailmalla, Hoyer arvioi.

Hoyerin mukaan yhden malminetsintäyhtiön löydökset tuovat alalle yleistä kiinnostusta, mikä helpottaa myös muiden yritysten rahoituksen hankkimista.