pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Tilaajille

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa per­jan­tai­na – Met­säs­tä­jien on tärkeää kes­kit­tyä pyyn­nis­sä kes­tä­viin la­jei­hin kuten si­ni­sor­saan

Lähes kaikkien riistavesilintujen kannat ovat taantuneet 1990-luvulta lähtien.

Vesilintujen pyynti alkaa perjantaina. Tärkeimmän saalislajin sinisorsan poikastuotto on tänä vuonna onnistunut erittäin hyvin.
Vesilintujen pyynti alkaa perjantaina. Tärkeimmän saalislajin sinisorsan poikastuotto on tänä vuonna onnistunut erittäin hyvin.
Kuva: Esko Räty

Vesilintujen metsästyskausi alkaa perjantaina 20. elokuuta kello 12. Lajitunnistus on tärkeä osa lintujen pyyntiä, jotta vesilintukannat pysyvät kestävinä.

BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat tiedotteessaan lajitunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.