Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Vastaa ky­se­lyyn: Kai­paat­ko enemmän elävää mu­siik­kia tai klu­bi­toi­min­taa Ro­va­nie­mel­le?

Moni Lapin Kansan lukija muistaa legendaarisen keikkapaikka Tivolin ja sen monipuolisen bänditarjonnan. Tivolin jäätyä historiaan elävän musiikin tarjonta on vähentynyt Rovaniemellä.

Aikojen saatossa myös perinteiset yökerhot ovat harventuneet tai niiden toiminta on muuttunut osa-aikaiseksi.

Olisiko Rovaniemellä tilausta nykyistä suuremmalle määrälle elävää musiikkia tai klubeja?

Kerro siitä meille omin sanoin klikkaamalla kyselyyn.

Julkaisemme lukijoidemme näkemyksiä tulevassa  jutussa.

Kiitos osallistumisestasi jo etukäteen.